GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları

    

Tez savunma jürisinin kurulabilmesi için, öğrencininzorunlu/seçmeli, seminer, teze hazırlık, yeterlik sınavı, tez çalışması,derslerini başarıyla tamamlaması, tez konusuyla ilgili danışmanıyla birliktehazırladığı en az bir ulusal ya da uluslararası hakemli dergide yayıma kabuledilmiş/yayımlanmış bir bilimsel makale, patent ya da faydalı model hazırlamavb. şartını sağlaması, mezuniyet için AGNO’sunun en az 3,00/4,00 olması ve tezintihal raporunun alınması şartlarını sağlamış olması gerekir.

Doktora programındaki bir öğrenci, çalışmasından elde ettiğisonuçları Senato tarafından onaylanmış tez yazım kurallarına uygun biçimdeyazıp, tez savunma jürisi önünde savunmalıdır.

Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları dasağlamak kaydıyla, doktora tezini ve enstitü tarafından istenen diğer belgelerienstitüye teslim eden öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararıyla doktoradiploması almaya hak kazanır.

http://egtbil.gazi.edu.tr/posts/view/title/yonetmelik-163453?siteUri=egtbil