GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

Dersler - AKTS Kredileri - DOKTORA
1.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
AKTS Kredi Toplamı:30
2.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
AKTS Kredi Toplamı:30
3.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA YETERLİLİK + TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 30
AKTS Kredi Toplamı:30
4.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
5.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
6.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
7.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
8.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
DERSLER
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
4340002 TÜRKİYE NİN DIŞ POLİTİKA SORUNLARI Seçmeli
0+0+0
7.5
4340005 ULUSLARARASI POLİTİKADA STRATEJİ VE SAVAŞ Seçmeli
0+0+3
7.5
4340042 ULUSLAR ARASI BARIŞ VE GÜVENLİĞİN KOR. BM NİN ROLÜ Seçmeli
0+0+0
7.5
4340043 ULUSAL GÜVENLİK Seçmeli
0+0+0
7.5
4340046 TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜNEYDOĞU VE KUZEY IRAK Seçmeli
0+0+0
7.5
4340047 TÜRK- AMERİKAN İLİŞKİLERİ Seçmeli
0+0+0
7.5
4340049 TÜRK - ALMAN İLİŞKİLERİ Seçmeli
0+0+3
7.5
4340050 TÜRK - AMERİKAN İLİŞKİLERİ Seçmeli
0+0+3
7.5
4340051 ERMENİ SORUNU Seçmeli
0+0+3
7.5
4340053 21. YÜZYILDA HALKLARIN KENDİ KENDİNİ TAYİN HAKKI Seçmeli
0+0+3
7.5
4340054 ORTADOĞU SİYASETİNDE LÜBNAN SORUNU Seçmeli
0+0+3
7.5
4340055 KAMU DİPLOMASİSİ Seçmeli
0+0+3
7.5
4340056 AVRUPA BİRLİĞİ VE TEMEL İLKELERİ Seçmeli
0+0+3
7.5
4340057 ERMENİ SORUNUNUN DÜNÜ VE BUGÜNÜ Seçmeli
0+0+3
7.5
4340059 ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKU Seçmeli
0+0+3
7.5
4340060 ORTADOĞU DA TEMEL SORUNLAR Seçmeli
0+0+3
7.5
4340061 ULUSLARARASI HUKUKUN GÜNCEL SORUNLARI Seçmeli
0+0+3
7.5
4340062 ULUSLARARASI POLİTİKADA STRATEJİ VE SAVAŞ Seçmeli
0+0+3
7.5
4340063 ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ Seçmeli
0+0+3
7.5
4340064 TÜRK - YUNAN İLİŞKİLERİ VE KIBRIS MESELESİ Seçmeli
0+0+3
7.5
4340065 BM VE DEVLET UYGULAMALARI IŞIĞINDA KUVVET KULLANMA HUKUKU Seçmeli
0+0+3
7.5
4340066 DEMOKRASİ VE DEMOKRATİKLEŞME Seçmeli
0+0+3
7.5
4340067 ULUSLARARASI GÜVENLİK VE TERÖRİZM Seçmeli
0+0+3
7.5
4340068 ETNİK TERÖR Seçmeli
0+0+3
7.5
4340070 KAMU DİPLOMASİSİ VE TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA UYGULAMALARI Seçmeli
0+0+3
7.5
4340071 KÜRESELLEŞME SÜRECİ VE YENİ GÜVENLİK ANLAYIŞI Seçmeli
0+0+3
7.5
4340072 DOĞU SORUNU BAĞLAMINDA OSMANLI DİPLOMASİ TARİHİ Seçmeli
0+0+3
7.5
4340073 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE YUMUŞAK GÜÇ VE KÜRESELLEŞME Seçmeli
0+0+3
7.5
4340074 SOSYAL HAREKETLER Seçmeli
0+0+3
7.5
4340075 BALKANLARDA GÜNCEL SORUNLAR Seçmeli
0+0+3
7.5
4340079 BM SİSTEMİ ÇERÇEVESİNDE ULUSLAR. BARIŞ VE GÜVEN. KORUNMASI Seçmeli
0+0+3
7.5
4340080 KUVVET KULLANMA HUKUKU VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Seçmeli
0+0+3
7.5
4340999 TEZ DÖNEMİ Seçmeli
0+0+0
30
5340007 ULUSLAR ARASI BARIŞ VE GÜVENLİĞİN KOR. BM NİN ROLÜ Seçmeli
0+0+3
7.5
5340011 GÜNCEL ULUSLARARASI HUKUK SORUNLARI Seçmeli
0+0+3
7.5
5340048 ORTADOĞU DA TEMEL SORUNLAR Seçmeli
0+0+0
7.5
5340050 ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKU Seçmeli
0+0+0
7.5
5340051 SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMİ AVRUPA GÜVENLİĞİ Seçmeli
0+0+0
7.5
5340052 ÇAĞDAŞ SİYASET TEORİSİNDE ANA TEMALAR Seçmeli
0+0+0
7.5
5340055 ULUSLARARASI HUKUK VE TERÖRİZM Seçmeli
0+0+3
7.5
5340057 ORTA DOĞUNUN DİNİ POLİTİĞİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5340060 İÇ SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKU Seçmeli
0+0+3
7.5
5340061 BALKANLARDA SORUNLAR VE TÜRKİYE YE YANSIMASI Seçmeli
0+0+3
7.5
5340062 JEOPOLİTİK VE ULUSLAR ARASI GÜVENLİK Seçmeli
0+0+3
7.5
5340064 BAŞARISIZ DEVLETLER Seçmeli
0+0+3
7.5
5340065 ARAP ORTADOĞUSU VE TÜRKİYE Seçmeli
0+0+3
7.5
5340066 21. YÜZYILDA GÜVENLİK VE İSTİHBARAT Seçmeli
0+0+3
7.5
5340067 ULUSLARARASI ARENADA KÜRESELLEŞME VE İMAJIN DIŞ POLİTİKAYA ETKİSİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5340068 BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE TÜRK DIŞ POLİTİKASININ KRİTERLERİ VE DEĞİŞİM EVRELERİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5340069 ULUSLARARASI GÜVENLİK VE BAŞARISIZ DEVLETLER Seçmeli
0+0+3
7.5
5340071 ULUSLARARASI İNSANİ SORUNLAR Seçmeli
0+0+3
7.5
5340072 ULUSLARARASI HUKUK ÇALIŞMALARI Seçmeli
0+0+3
7.5
5340076 AVRUPA İNSAN HAKLARI SİSTEMİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5340077 AVRUPA GÜVENLİĞİ VE TÜRKİYE Seçmeli
0+0+3
7.5
5340078 ULUSLARARASI HUKUKTA GÜNCEL SORUNLAR Seçmeli
0+0+3
7.5
5340079 KÜRESELLEŞME VE GÜVENLİK Seçmeli
0+0+3
7.5
5340080 TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ Seçmeli
0+0+3
7.5
5340081 ULUSLARARASI DENİZ HUKUKUNUN GENEL ESASLARI VE GÜNCEL SORUNLAR Seçmeli
0+0+3
7.5
5340082 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR VE KAVRAMLAR Seçmeli
0+0+3
7.5
5340084 ULUSLARARASI TERÖRİZM VE SİYASAL ŞİDDET Seçmeli
0+0+3
7.5
5340085 ETNİK KİMLİK VE SİYASET Seçmeli
0+0+3
7.5
5340095 FİLMLERDE ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ Seçmeli
0+0+3
7.5