GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
Yeterlik sınavını başarıyla geçtikten sonra hazırlayacağı tez savunmasında başarılı olması gerekmektedir.