GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
3030999-DOKTORA TEZ DÖNEMİ
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4030999-DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
5030999-DOKTORA YETERLİK SINAVI
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6030999-TEZ HAZIRLIK DERSİ
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
ODR-3010 -RADYOLOJİDE SİSTEMİK HASTALIKLAR ve PATALOJİYE BAĞLI GÖRÜNTÜLER
4
4
4
5
1
5
4
1
1
1
1
3
1
2
3
3
3
ODR-3020 -GENEL RADYOLOJİ I
1
1
1
1
0
1
0
4
3
4
2
1
5
2
0
0
4
ODR-3030 -RADYASYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ
2
2
3
2
1
1
1
5
4
4
4
2
5
4
3
1
4
ODR-3031 -GENEL RADYOLOJİ II
3
1
4
2
1
4
0
3
4
4
4
5
0
0
2
3
0
ODR-3040 -HASTALARIN MEDİKAL ve DENTAL HİKAYELERİNİN GÜNCELBİLGİLER IŞIĞINDA DE
5
4
4
4
5
5
4
3
4
4
4
4
4
5
5
5
4
ODR-3050 -DİŞLERİN VİTALİTELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN METODLAR
5
4
5
2
5
5
3
2
2
2
2
1
1
2
5
5
4
ODR-3060-HALİTOZİS NEDENLERİ TEŞHİS VE TEDAVİ
4
4
4
3
0
4
4
0
0
0
0
0
0
0
4
4
0
ODR-3070-DİŞ ÇENE VE YÜZ BÖLGESİNDE OLUŞAN TRAVMALARDA GÖRÜNTÜLEME
5
4
5
2
5
2
1
3
3
3
5
5
2
2
2
5
5
ODR-4002-SEMİNER
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ODR-4010 -ORAL DİAGNOZDA SİSTEMİK HASTALIKLAR ÖNEMİ
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
5
4
3
4
5
4
5
ODR-4011 -ORAL DİAGNOZ KLİNİK UYGULAMA
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
5
3
3
4
5
4
3
ODR-4020 -PERİAPİKAL LEZYONLARIN TANI VE TESHİS METODLARI
5
5
4
2
3
4
1
1
0
0
3
4
0
0
4
4
3
ODR-4030-ÇENELERDE RADYOLUSENT VE RADYOOPAK GÖRÜNTÜ VEREN LEZYONLARIN RADYOGRAF
4
5
4
5
4
4
3
4
5
4
5
5
5
5
5
5
4
ODR-4040-İLERİ ORAL RADYOLOJİ I
5
3
3
2
2
3
1
5
5
5
5
5
5
3
3
4
5
ODR-4050-İLERİ ORAL RADYOLOJİ II
5
4
4
4
2
3
3
3
5
5
5
5
3
4
5
4
4
ODR-4060-GELENEKSEL VE DİJİTAL RADYOGRAFİ TEKNİKLERİNDE KARŞILAŞILABİLEN ÖZEL D
2
2
2
2
1
1
2
2
2
4
3
3
2
3
1
2
2
ODR-5002-SEMİNER
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ODR-5010 -ORAL DİAGNOZ RADYOLOJİ
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
ODR-5011 -ORAL DİAGNOZ KLİNİK UYGULAMA
5
4
4
4
4
4
4
2
0
0
0
3
0
0
4
4
0
ODR-5020 -İNTRAONAL VE EXTRAORAL RADYOGRAFİ TEKNİĞİ İLE ALINAN RADYOGRAFİLERDE O
3
2
3
1
1
3
1
3
4
5
4
4
3
3
4
2
4
ODR-5030 -İNTRAORAL TEKNİKLE ALINAN KONVANSİYONEL VE DİGİTAL GÖRÜNTÜLERİN DEĞERL
5
5
5
4
4
4
5
5
3
4
4
4
3
5
5
4
5
ODR-5040 -EXTRAORAL TEKNİKLE ALINAN KONVANSİYONEL VE DİGİTAL GÖRÜNTÜLERİN DEĞERL
3
3
3
3
1
3
2
4
4
4
4
4
4
3
1
3
3
ODR-5050 -DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMALARINDA RADRASYON RİSKİ
3
3
3
3
1
2
1
5
5
5
5
4
5
3
2
3
5
ODR-5060-TEMPOROMANDİBULAR EKLEM BOZUKLUKLARINDA GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ
4
3
3
4
4
4
0
0
0
0
4
4
0
0
0
4
0
ODR-6002-SEMİNER
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
2
3
3
5
5
ODR-6010 -TÜKRÜK BEZİ HASTALIKLARI ve GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ
5
5
4
4
3
4
4
5
3
4
3
5
3
5
5
5
5
ODR-6011 -RADYOLOJİ KLİNİK UYGULAMA
5
4
4
3
2
4
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
ODR-6020 -İNTRAORAL YUMUŞAK DOKU LEZYONLARINDA TANI
4
4
4
4
2
2
5
1
1
1
1
1
1
1
3
4
4
ODR-6030-ÇENE KEMİKLERİNİN KALİTE VE KANTİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANIL
3
4
3
3
1
4
3
1
1
1
3
2
3
1
1
3
3
ODR-6040-ÇENE YÜZ BÖLGESİNDE İZLENEN GENETİK HASTALIKLARDA RADYOGRAFİK BULGULAR
4
4
4
3
0
4
4
0
0
0
0
3
0
0
4
5
5
ODR-6050-RADYOGRAFLARDA GÖRÜNTÜ VEREBİLEN YUMUŞAK DOKU KALSİFİKASYONLARI VE OSS
5
5
5
5
3
5
3
2
2
5
3
5
2
2
1
5
5
ODR-6060-İMPLANT PLANLAMASI VE UYGULAMALARINDA KULLANILAN RADYOGRAFİK TEKNİKLER
3
4
4
2
1
3
3
2
4
4
5
5
3
3
4
5
4
İlişkili ders sayısı / 36 3636363633363333313133353030343532
İlişki ağırlığı 13612813011490123981061051131201259697117132126
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir