GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Dersler - AKTS Kredileri - DOKTORA
1.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
AKTS Kredi Toplamı:30
2.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
AKTS Kredi Toplamı:30
3.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA YETERLİLİK + TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 30
AKTS Kredi Toplamı:30
4.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
5.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
6.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
7.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
8.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
DERSLER
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
3030999 DOKTORA TEZ DÖNEMİ Zorunlu
0+0+0
30
5030999 DOKTORA YETERLİK SINAVI Zorunlu
0+0+15
30
6030999 TEZ HAZIRLIK DERSİ Zorunlu
0+0+0
1
ODR-3010 RADYOLOJİDE SİSTEMİK HASTALIKLAR ve PATALOJİYE BAĞLI GÖRÜNTÜLER Zorunlu
0+2+0
5
ODR-3020 GENEL RADYOLOJİ I Zorunlu
0+0+1
4
ODR-3031 GENEL RADYOLOJİ II Zorunlu
0+1+0
4
ODR-4002 SEMİNER Zorunlu
0+0+0
4
ODR-4010 ORAL DİAGNOZDA SİSTEMİK HASTALIKLAR ÖNEMİ Zorunlu
0+0+2
4
ODR-4011 ORAL DİAGNOZ KLİNİK UYGULAMA Zorunlu
0+0+3
4
ODR-5002 SEMİNER Zorunlu
0+0+0
4
ODR-5010 ORAL DİAGNOZ RADYOLOJİ Zorunlu
0+0+1
6
ODR-5011 ORAL DİAGNOZ KLİNİK UYGULAMA Zorunlu
0+3+0
5
ODR-6002 SEMİNER Zorunlu
0+0+0
4
ODR-6011 RADYOLOJİ KLİNİK UYGULAMA Zorunlu
0+3+0
4
4030999 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli
0+0+0
3
ODR-3030 RADYASYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ Seçmeli
0+0+2
6
ODR-3040 HASTALARIN MEDİKAL ve DENTAL HİKAYELERİNİN GÜNCELBİLGİLER IŞIĞINDA DE Seçmeli
0+0+2
4
ODR-3050 DİŞLERİN VİTALİTELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN METODLAR Seçmeli
0+0+2
6
ODR-3060 HALİTOZİS NEDENLERİ TEŞHİS VE TEDAVİ Seçmeli
0+0+2
4
ODR-3070 DİŞ ÇENE VE YÜZ BÖLGESİNDE OLUŞAN TRAVMALARDA GÖRÜNTÜLEME Seçmeli
0+0+2
4
ODR-4020 PERİAPİKAL LEZYONLARIN TANI VE TESHİS METODLARI Seçmeli
0+0+2
4
ODR-4030 ÇENELERDE RADYOLUSENT VE RADYOOPAK GÖRÜNTÜ VEREN LEZYONLARIN RADYOGRAF Seçmeli
0+0+2
4
ODR-4040 İLERİ ORAL RADYOLOJİ I Seçmeli
0+0+2
4
ODR-4050 İLERİ ORAL RADYOLOJİ II Seçmeli
0+0+2
4
ODR-4060 GELENEKSEL VE DİJİTAL RADYOGRAFİ TEKNİKLERİNDE KARŞILAŞILABİLEN ÖZEL D Seçmeli
0+0+2
4
ODR-5020 İNTRAONAL VE EXTRAORAL RADYOGRAFİ TEKNİĞİ İLE ALINAN RADYOGRAFİLERDE O Seçmeli
0+0+2
4
ODR-5030 İNTRAORAL TEKNİKLE ALINAN KONVANSİYONEL VE DİGİTAL GÖRÜNTÜLERİN DEĞERL Seçmeli
0+0+2
4
ODR-5040 EXTRAORAL TEKNİKLE ALINAN KONVANSİYONEL VE DİGİTAL GÖRÜNTÜLERİN DEĞERL Seçmeli
0+0+2
4
ODR-5050 DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMALARINDA RADRASYON RİSKİ Seçmeli
0+0+2
4
ODR-5060 TEMPOROMANDİBULAR EKLEM BOZUKLUKLARINDA GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ Seçmeli
0+0+2
4
ODR-6010 TÜKRÜK BEZİ HASTALIKLARI ve GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ Seçmeli
0+0+2
4
ODR-6020 İNTRAORAL YUMUŞAK DOKU LEZYONLARINDA TANI Seçmeli
0+0+2
5
ODR-6030 ÇENE KEMİKLERİNİN KALİTE VE KANTİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANIL Seçmeli
0+0+2
5
ODR-6040 ÇENE YÜZ BÖLGESİNDE İZLENEN GENETİK HASTALIKLARDA RADYOGRAFİK BULGULAR Seçmeli
0+0+2
5
ODR-6050 RADYOGRAFLARDA GÖRÜNTÜ VEREBİLEN YUMUŞAK DOKU KALSİFİKASYONLARI VE OSS Seçmeli
0+0+2
4
ODR-6060 İMPLANT PLANLAMASI VE UYGULAMALARINDA KULLANILAN RADYOGRAFİK TEKNİKLER Seçmeli
0+0+2
4