GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

İstihdam Olanakları

Kamu ve özel sektörde mimarlık mesleği ile ilgili tüm alanlarda çalışabilecekleri gibi, akademisyen olarak üniversitelerde de görev alabilirler.