GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
21 kredilik dersi başarıyla tamamlamak, doktora yeterlik sınavında ve doktora tez çalışmasında başarılı olmak gerekmektedir.