GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- -Alandaki yeni değişme ve gelişmelerin eleştirel analizini yapar.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- -Öğrenme ve öğretme ortamında ihtiyaç duyulan yeni ve yaratıcı bir öğretim materyali geliştirir.
- -Öğrenme öğretme ortamlarındaki sorunları, eğitim ve öğretim teknolojisi açısından değerlendirir.
- -Eğitim sisteminde var olan öğretim materyallerini bilimsel ölçütleri kullanarak değerlendirir.
- -Öğrenme ve öğretme sürecinde yaşanan sorunlara eğitim teknolojisi temelli projeler geliştirir.
- -Alandaki yeni değişme ve gelişmelerin eleştirel analizini yapar.
- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri alandaki çalışmalara yansıtır.
- Alana yönelik konuların tartışılmasında etkili iletişim becerilerini kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- -Eğitim teknolojisi ve öğretim teknolojisine ilişkin ulusal ve uluslar arası problem/lere bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri üretir.
- -Alanına yenilik getiren özgün bir çalışma gerçekleştirir.
- Alanda sorunların çözümüne yönelik aktif rol alır.
- Alana yönelik çalışmalarda ulusal ve uluslar arası bilimsel etik kurallarını dikkate alır.
Öğrenme Yetkinliği
- -Bireylerin eğitim teknolojisine ilişkin öğrenme ihtiyaçlarını belirler.
- -Eğitim teknolojisi ve öğretim teknolojisine ilişkin ulusal ve uluslar arası problem/lere bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri üretir.
- -Öğrenme öğretme ortamlarındaki sorunlara bilimsel yöntemleri kullanarak çözüm önerileri üretir.
- -Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alandaki güncel bilgileri bilimsel araştırma becerilerinden yararlanarak derinleştirir.
- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri alandaki çalışmalara yansıtır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Alanda sorunların çözümüne yönelik aktif rol alır.
- Alana yönelik konuların tartışılmasında etkili iletişim becerilerini kullanır.
- Yabancı bir dili bilimsel düzeyde yapılan araştırma ve çalışmalarda etkin bir biçimde kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
- -Bireylerin eğitim teknolojisine ilişkin öğrenme ihtiyaçlarını belirler.
- -Öğrenme ve öğretme ortamında ihtiyaç duyulan yeni ve yaratıcı bir öğretim materyali geliştirir.
- -Öğrenme öğretme ortamlarındaki sorunları, eğitim ve öğretim teknolojisi açısından değerlendirir.
- -Eğitim sisteminde var olan öğretim materyallerini bilimsel ölçütleri kullanarak değerlendirir.
- -Eğitim teknolojisi ve öğretim teknolojisine ilişkin ulusal ve uluslar arası problem/lere bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri üretir.
- -Öğrenme ve öğretme sürecinde yaşanan sorunlara eğitim teknolojisi temelli projeler geliştirir.
- -Öğrenme öğretme ortamlarındaki sorunlara bilimsel yöntemleri kullanarak çözüm önerileri üretir.
- -Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alandaki güncel bilgileri bilimsel araştırma becerilerinden yararlanarak derinleştirir.
- -Alanına yenilik getiren özgün bir çalışma gerçekleştirir.