GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri alanına yenilik getirecek şekilde özgün fikirler sunabilme.
- Özel eğitim alanına dönük olarak alandan gelen kuramsal bilgiyi diğer alanlardaki kuramsal bilgiyle karşılaştırarak değerlendirebilme.
- Uzmanlaşma tercihine göre derinlemesine kuramsal bilgiye sahip olma.
- Özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin eğitimi alanındaki sorunlara dönük kuramsal bilgiye dayaranarak proje ve araştırma önerileri oluşturabilme, uygulayabilme ve raporlaştırabilme.
- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
- Araştırma etiğine uygun olarak çalışmalarını yürütebilme.
- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
- Özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin eğitimi alanında yerli/yabancı alanyazını takip edebilme, uluslararası mesleki örgütlere aktif üyelik gerçekleştirme, ulusal/uluslararası bilimsel toplantılara aktif katılım gösterebilme.
- Araştırmalarda diğer alanlardan uzmanlarla çalışabilme.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri alanına yenilik getirecek şekilde özgün fikirler sunabilme.
- Özel eğitim alanına dönük olarak alandan gelen kuramsal bilgiyi diğer alanlardaki kuramsal bilgiyle karşılaştırarak değerlendirebilme.
- Uzmanlaşma tercihine göre derinlemesine kuramsal bilgiye sahip olma.
- Özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin eğitimi alanındaki sorunlara dönük kuramsal bilgiye dayaranarak proje ve araştırma önerileri oluşturabilme, uygulayabilme ve raporlaştırabilme.
- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
- Araştırma etiğine uygun olarak çalışmalarını yürütebilme.
- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı bağımsız olarak gerçekleştirebilme.
- Özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin eğitimi alanında yerli/yabancı alanyazını takip edebilme, uluslararası mesleki örgütlere aktif üyelik gerçekleştirme, ulusal/uluslararası bilimsel toplantılara aktif katılım gösterebilme.
- Araştırmalarda diğer alanlardan uzmanlarla çalışabilme.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri alanına yenilik getirecek şekilde özgün fikirler sunabilme.
- Özel eğitim alanına dönük olarak alandan gelen kuramsal bilgiyi diğer alanlardaki kuramsal bilgiyle karşılaştırarak değerlendirebilme.
- Uzmanlaşma tercihine göre derinlemesine kuramsal bilgiye sahip olma.
- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
- Araştırma etiğine uygun olarak çalışmalarını yürütebilme.
- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
- Özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin eğitimi alanında yerli/yabancı alanyazını takip edebilme, uluslararası mesleki örgütlere aktif üyelik gerçekleştirme, ulusal/uluslararası bilimsel toplantılara aktif katılım gösterebilme.
- Araştırmalarda diğer alanlardan uzmanlarla çalışabilme.
Öğrenme Yetkinliği
- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri alanına yenilik getirecek şekilde özgün fikirler sunabilme.
- Özel eğitim alanına dönük olarak alandan gelen kuramsal bilgiyi diğer alanlardaki kuramsal bilgiyle karşılaştırarak değerlendirebilme.
- Uzmanlaşma tercihine göre derinlemesine kuramsal bilgiye sahip olma.
- Özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin eğitimi alanındaki sorunlara dönük kuramsal bilgiye dayaranarak proje ve araştırma önerileri oluşturabilme, uygulayabilme ve raporlaştırabilme.
- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
- Araştırma etiğine uygun olarak çalışmalarını yürütebilme.
- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı bağımsız olarak gerçekleştirebilme.
- Özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin eğitimi alanında yerli/yabancı alanyazını takip edebilme, uluslararası mesleki örgütlere aktif üyelik gerçekleştirme, ulusal/uluslararası bilimsel toplantılara aktif katılım gösterebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
- Araştırma etiğine uygun olarak çalışmalarını yürütebilme.
- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı bağımsız olarak gerçekleştirebilme.
- Özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin eğitimi alanında yerli/yabancı alanyazını takip edebilme, uluslararası mesleki örgütlere aktif üyelik gerçekleştirme, ulusal/uluslararası bilimsel toplantılara aktif katılım gösterebilme.
- Araştırmalarda diğer alanlardan uzmanlarla çalışabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri alanına yenilik getirecek şekilde özgün fikirler sunabilme.
- Özel eğitim alanına dönük olarak alandan gelen kuramsal bilgiyi diğer alanlardaki kuramsal bilgiyle karşılaştırarak değerlendirebilme.
- Uzmanlaşma tercihine göre derinlemesine kuramsal bilgiye sahip olma.
- Özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin eğitimi alanındaki sorunlara dönük kuramsal bilgiye dayaranarak proje ve araştırma önerileri oluşturabilme, uygulayabilme ve raporlaştırabilme.
- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
- Araştırmalarda diğer alanlardan uzmanlarla çalışabilme.