GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
Doktora derecesini alabilmek için öğrenciler Görme Engellilerin Eğitimi Programı derslerinin tamamımı başarı ile tamamlamak zorundadırlar. Öğrenciler teorik derslerin yanı sıra üçüncü yılda yılda doktora tezlerini de tamamlanmaktadırlar.