GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- 3 İlişkili disiplinlerde tartışılan yeni fikirleri irdeleyip değerlendirerek özgün sonuçlara ulaşma
- 4 İngiliz dili eğitimindeki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilme
- 5 Alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilme
- 6 Alanına yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilme ya da bilinen bir yöntemi farklı bir şekilde uygulayabilme
- 9 Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- 1 Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak İngiliz dili eğitimi alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirme
- 2 İngiliz dili eğitimi ile ilgili çeşitli disiplinler (dilbilim, eğitim bilimleri, kültür ve edebiyat) arasındaki etkileşimi kavrama
- 3 İlişkili disiplinlerde tartışılan yeni fikirleri irdeleyip değerlendirerek özgün sonuçlara ulaşma
- 4 İngiliz dili eğitimindeki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilme
- 5 Alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilme
- 8 Alanındaki yeni fikirlerin eleştirel analizini ve değerlendirmesini yapabilme
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- 1 Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak İngiliz dili eğitimi alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirme
- 2 İngiliz dili eğitimi ile ilgili çeşitli disiplinler (dilbilim, eğitim bilimleri, kültür ve edebiyat) arasındaki etkileşimi kavrama
- 4 İngiliz dili eğitimindeki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilme
- 7 Özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilme
- 9 Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği
- 10 Alanında özgün bir çalışmayı ortaya koyarak bilime katkıda bulunma
Öğrenme Yetkinliği
- 1 Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak İngiliz dili eğitimi alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirme
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- 2 İngiliz dili eğitimi ile ilgili çeşitli disiplinler (dilbilim, eğitim bilimleri, kültür ve edebiyat) arasındaki etkileşimi kavrama
- 6 Alanına yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilme ya da bilinen bir yöntemi farklı bir şekilde uygulayabilme
- 7 Özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilme
- 8 Alanındaki yeni fikirlerin eleştirel analizini ve değerlendirmesini yapabilme
- 10 Alanında özgün bir çalışmayı ortaya koyarak bilime katkıda bulunma
Alana Özgü Yetkinlik
- 3 İlişkili disiplinlerde tartışılan yeni fikirleri irdeleyip değerlendirerek özgün sonuçlara ulaşma
- 5 Alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilme
- 6 Alanına yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilme ya da bilinen bir yöntemi farklı bir şekilde uygulayabilme
- 7 Özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilme
- 8 Alanındaki yeni fikirlerin eleştirel analizini ve değerlendirmesini yapabilme
- 10 Alanında özgün bir çalışmayı ortaya koyarak bilime katkıda bulunma