GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili
İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı 1944 yılında kurulmuştur. Anabilim dalında altı profesör, altı doçent, bir doktor öğretim üyesi, bir öğretim görevlisi ve on bir araştırma görevlisi olmak üzere toplam yirmi altı öğretim elemanı görev yapmaktadır. İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler sunmaktadır.