GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4640003- Ruhdilbilim ve Beyindilbilim
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4640007-İngilizce Öğretiminde Edimbilim Uygulamaları
5
5
4
5
4
4
5
5
5
5
4640012-Sınıf İçi Söylem Analizi ve Yabancı Dil Eğitimi
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4640125 -Kültürlerarası İletişim
5
5
5
4
5
4
5
5
5
4
4640226 -Uluslar arası Dil Eğitimi Politikaları
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
İlişkili ders sayısı / 5 5555555555
İlişki ağırlığı 25252424242325252524
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir