GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
1944 yılında kurulan İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dalı,kuruluşundan bu yana 4000den fazla öğretmen yetiştirdi. İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programında eğitim süresi yüksek lisans tezinin teslimi de dahil olmak üzere dört yarıyıldır.Bu süre en fazla iki yarıyıl daha uzatılabilir. Programda 2019-2020 akademik yılı itibarıyla yaklaşık 30 öğrenci bulunmaktadır.Programa her yıl toplam 5 öğrenci kabul edilmektedir. İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalında 2019-2020 akademik yılı itibariyle altı profesör, altı doçent, bir doktor öğretim üyesi, bir öğretim görevlisi ve on bir araştırma görevlisi olmak üzere toplam yirmi altı öğretim elemanı görev yapmaktadır.