GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
4610107 -Çeviri Eleştirisi
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4610108 -Dil Öğretimi Metotları ve Uygulamaları
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4610109 -Edebi Metinlerin Dil Öğretimindeki Yeri
4
4
4
5
5
5
5
4
5
4
5
5
5
4
5
5
5
3
4
5
4610202 -Karşılaştırmalı Alman Edebiyatı
4
4
3
4
5
5
5
5
5
5
4610203 -Yabancı Dil Öğretiminde Kültürlerarası Yaklaşım
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
5
5
5
5
4
5
4610210 -Karşılaştırmalı Dibilgisi
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4610211 -Yabancı Dil Öğretiminde Şiirin Yeri
4
4
5
4
4
4
5
5
5
5
4610212 -Seminer ((Z)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4610830-Yeterlilik Dönemi
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
İlişkili ders sayısı / 9 99999999993333333333
İlişki ağırlığı 4040404142424342434215141413151515131315
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir