GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Türk Dili ve Edebiyatı eğitimindeki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirme
- Türk Dili ve Edebiyatı hakkında doktora düzeyinde güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olma
- Türk Dili ve Edebiyatı metinlerini, disiplinler arası yaklaşımla araştırıp açıklayabilme ve yeni bilgiler üretebilme
- Türk Dili ve Edebiyatı ile kültürünün araştırılması ve öğretiminde güncel bilgi ve becerilere sahip olma
- Türk Dili ve Edebiyatı konularına ve eğitimine yeni bilgilerle sistematik bir biçimde yaklaşabilme
- Alanında bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme
- Alanındaki fikirlerin eleştirel analizini ve değerlendirmesini yapabilme
- Alanındaki problemleri saptama, tanımlama, tartışma ve çözüm üretebilme
- Alanında özgün çalışmalar yaparak bilime katkıda bulunabilme
- İnceleme, araştırma ve eğitim faaliyetlerinde çağdaş bilgi ve bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Türk Dili ve Edebiyatı eğitimindeki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirme
- Türk Dili ve Edebiyatı hakkında doktora düzeyinde güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olma
- Türk Dili ve Edebiyatı metinlerini, disiplinler arası yaklaşımla araştırıp açıklayabilme ve yeni bilgiler üretebilme
- Türk Dili ve Edebiyatı ile kültürünün araştırılması ve öğretiminde güncel bilgi ve becerilere sahip olma
- Türk Dili ve Edebiyatı konularına ve eğitimine yeni bilgilerle sistematik bir biçimde yaklaşabilme
- Alanında bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme
- Alanındaki fikirlerin eleştirel analizini ve değerlendirmesini yapabilme
- Alanındaki problemleri saptama, tanımlama, tartışma ve çözüm üretebilme
- Alanında özgün çalışmalar yaparak bilime katkıda bulunabilme
- İnceleme, araştırma ve eğitim faaliyetlerinde çağdaş bilgi ve bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Türk Dili ve Edebiyatı eğitimindeki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirme
- Türk Dili ve Edebiyatı hakkında doktora düzeyinde güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olma
- Türk Dili ve Edebiyatı metinlerini, disiplinler arası yaklaşımla araştırıp açıklayabilme ve yeni bilgiler üretebilme
- Türk Dili ve Edebiyatı ile kültürünün araştırılması ve öğretiminde güncel bilgi ve becerilere sahip olma
- Türk Dili ve Edebiyatı konularına ve eğitimine yeni bilgilerle sistematik bir biçimde yaklaşabilme
- Alanında bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme
- Alanındaki fikirlerin eleştirel analizini ve değerlendirmesini yapabilme
- Alanındaki problemleri saptama, tanımlama, tartışma ve çözüm üretebilme
- Alanında özgün çalışmalar yaparak bilime katkıda bulunabilme
- İnceleme, araştırma ve eğitim faaliyetlerinde çağdaş bilgi ve bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme
Öğrenme Yetkinliği
- Türk Dili ve Edebiyatı eğitimindeki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirme
- Türk Dili ve Edebiyatı hakkında doktora düzeyinde güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olma
- Türk Dili ve Edebiyatı metinlerini, disiplinler arası yaklaşımla araştırıp açıklayabilme ve yeni bilgiler üretebilme
- Türk Dili ve Edebiyatı ile kültürünün araştırılması ve öğretiminde güncel bilgi ve becerilere sahip olma
- Türk Dili ve Edebiyatı konularına ve eğitimine yeni bilgilerle sistematik bir biçimde yaklaşabilme
- Alanında bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme
- Alanındaki fikirlerin eleştirel analizini ve değerlendirmesini yapabilme
- Alanındaki problemleri saptama, tanımlama, tartışma ve çözüm üretebilme
- Alanında özgün çalışmalar yaparak bilime katkıda bulunabilme
- İnceleme, araştırma ve eğitim faaliyetlerinde çağdaş bilgi ve bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Alanında bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme
- Alanındaki problemleri saptama, tanımlama, tartışma ve çözüm üretebilme
- İnceleme, araştırma ve eğitim faaliyetlerinde çağdaş bilgi ve bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme
Alana Özgü Yetkinlik
- Türk Dili ve Edebiyatı eğitimindeki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirme
- Türk Dili ve Edebiyatı hakkında doktora düzeyinde güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olma
- Türk Dili ve Edebiyatı metinlerini, disiplinler arası yaklaşımla araştırıp açıklayabilme ve yeni bilgiler üretebilme
- Türk Dili ve Edebiyatı ile kültürünün araştırılması ve öğretiminde güncel bilgi ve becerilere sahip olma
- Türk Dili ve Edebiyatı konularına ve eğitimine yeni bilgilerle sistematik bir biçimde yaklaşabilme
- Alanında bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme
- Alanındaki fikirlerin eleştirel analizini ve değerlendirmesini yapabilme
- Alanındaki problemleri saptama, tanımlama, tartışma ve çözüm üretebilme
- Alanında özgün çalışmalar yaparak bilime katkıda bulunabilme
- İnceleme, araştırma ve eğitim faaliyetlerinde çağdaş bilgi ve bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme