GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Biyoloji eğitimi ile ilgili alan bilgisini geliştirir, sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak uzmanlık düzeyinde araştırma yapma becerisine sahip olur.
- Alanı ile ilgili araştırmalarda üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak sistematik bir yaklaşımla yeni bilgililer edinir.
- Yeni kavram, fikir ve yaklaşımları farklı boyutları ile analiz eder, bilimsel ve eleştirel olarak yaklaşır, çözüm önerileri geliştirir.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Disiplinlerarası araştırmalarda ve projelerde etkin olarak çalışır, sorumluluk alır, uzmanlık bilgilerini yeni ve farklı sorunların çözümünde kullanır, özgün sonuçlara ulaşır.
- Alanı ile ilgili araştırmalarda üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak sistematik bir yaklaşımla yeni bilgililer edinir.
- Yeni kavram, fikir ve yaklaşımları farklı boyutları ile analiz eder, bilimsel ve eleştirel olarak yaklaşır, çözüm önerileri geliştirir.
- Alanıyla ilgili özgün bir araştırma tasarlar, uygun araştırma teknik ve yöntemlerini belirler, uygular; araştırma verilerinin analiz eder, ulaştığı sonuçlarla bilime katkıda bulunur.
- Ulusal ve uluslararası dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yapar.
- Alanı ile ilgili problem durumlarında yeni bir bilimsel bir yöntemi kullanır, araştırma sonuçlarını bilimsel bir yayına dönüştürerek bilime katkıda bulunur.
- İnsanlar arasındaki ilişkileri yönlendiren kural ve ilkeleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir, gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
- Biyoloji eğitimi ile bilgi ve becerilerin öğrencilere kazandırılmasında uygun öğretim yöntem ve stratejisini geliştirir ve öğrenme öğretme durumlarında etik kurallara dikkat eder.
- Yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar, alanı ile ilgili uluslararası etkinliklerde yabancı dilde özgün görüşünü tartışır.
- Alanı ile ilgili araştırmalarda bilişim ve iletişim teknolojilerini ve güncel bilgisayar yazılımlarını uzmanlık düzeyinde kullanır.
- Alanı ile ilgili her türlü sorunun çözümünde sorumluluk alır, ihtiyaç duyulan kurum ve kişilerle işbirliği içinde çalışır, bilimsel ve etik değerlere dikkat eder.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Biyoloji eğitimi ile ilgili alan bilgisini geliştirir, sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak uzmanlık düzeyinde araştırma yapma becerisine sahip olur.
- Disiplinlerarası araştırmalarda ve projelerde etkin olarak çalışır, sorumluluk alır, uzmanlık bilgilerini yeni ve farklı sorunların çözümünde kullanır, özgün sonuçlara ulaşır.
- Alanı ile ilgili araştırmalarda üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak sistematik bir yaklaşımla yeni bilgililer edinir.
- Yeni kavram, fikir ve yaklaşımları farklı boyutları ile analiz eder, bilimsel ve eleştirel olarak yaklaşır, çözüm önerileri geliştirir.
- Alanıyla ilgili özgün bir araştırma tasarlar, uygun araştırma teknik ve yöntemlerini belirler, uygular; araştırma verilerinin analiz eder, ulaştığı sonuçlarla bilime katkıda bulunur.
- Ulusal ve uluslararası dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yapar.
- Alanı ile ilgili problem durumlarında yeni bir bilimsel bir yöntemi kullanır, araştırma sonuçlarını bilimsel bir yayına dönüştürerek bilime katkıda bulunur.
- İnsanlar arasındaki ilişkileri yönlendiren kural ve ilkeleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir, gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
- Alanı ile ilgili bilimsel bir etkinlikte özgün görüşünü savunur.
- Biyoloji eğitimi ile bilgi ve becerilerin öğrencilere kazandırılmasında uygun öğretim yöntem ve stratejisini geliştirir ve öğrenme öğretme durumlarında etik kurallara dikkat eder.
- Yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar, alanı ile ilgili uluslararası etkinliklerde yabancı dilde özgün görüşünü tartışır.
- Alanı ile ilgili araştırmalarda bilişim ve iletişim teknolojilerini ve güncel bilgisayar yazılımlarını uzmanlık düzeyinde kullanır.
- Alanı ile ilgili her türlü sorunun çözümünde sorumluluk alır, ihtiyaç duyulan kurum ve kişilerle işbirliği içinde çalışır, bilimsel ve etik değerlere dikkat eder.
Öğrenme Yetkinliği
- Biyoloji eğitimi ile ilgili alan bilgisini geliştirir, sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak uzmanlık düzeyinde araştırma yapma becerisine sahip olur.
- Biyoloji eğitimi ile bilgi ve becerilerin öğrencilere kazandırılmasında uygun öğretim yöntem ve stratejisini geliştirir ve öğrenme öğretme durumlarında etik kurallara dikkat eder.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Disiplinlerarası araştırmalarda ve projelerde etkin olarak çalışır, sorumluluk alır, uzmanlık bilgilerini yeni ve farklı sorunların çözümünde kullanır, özgün sonuçlara ulaşır.
- Alanıyla ilgili özgün bir araştırma tasarlar, uygun araştırma teknik ve yöntemlerini belirler, uygular; araştırma verilerinin analiz eder, ulaştığı sonuçlarla bilime katkıda bulunur.
- Alanı ile ilgili problem durumlarında yeni bir bilimsel bir yöntemi kullanır, araştırma sonuçlarını bilimsel bir yayına dönüştürerek bilime katkıda bulunur.
- İnsanlar arasındaki ilişkileri yönlendiren kural ve ilkeleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir, gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
- Alanı ile ilgili bilimsel bir etkinlikte özgün görüşünü savunur.
- Biyoloji eğitimi ile bilgi ve becerilerin öğrencilere kazandırılmasında uygun öğretim yöntem ve stratejisini geliştirir ve öğrenme öğretme durumlarında etik kurallara dikkat eder.
- Yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar, alanı ile ilgili uluslararası etkinliklerde yabancı dilde özgün görüşünü tartışır.
- Alanı ile ilgili araştırmalarda bilişim ve iletişim teknolojilerini ve güncel bilgisayar yazılımlarını uzmanlık düzeyinde kullanır.
- Alanı ile ilgili her türlü sorunun çözümünde sorumluluk alır, ihtiyaç duyulan kurum ve kişilerle işbirliği içinde çalışır, bilimsel ve etik değerlere dikkat eder.
Alana Özgü Yetkinlik
- Disiplinlerarası araştırmalarda ve projelerde etkin olarak çalışır, sorumluluk alır, uzmanlık bilgilerini yeni ve farklı sorunların çözümünde kullanır, özgün sonuçlara ulaşır.
- Alanı ile ilgili araştırmalarda üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak sistematik bir yaklaşımla yeni bilgililer edinir.
- Yeni kavram, fikir ve yaklaşımları farklı boyutları ile analiz eder, bilimsel ve eleştirel olarak yaklaşır, çözüm önerileri geliştirir.
- Alanıyla ilgili özgün bir araştırma tasarlar, uygun araştırma teknik ve yöntemlerini belirler, uygular; araştırma verilerinin analiz eder, ulaştığı sonuçlarla bilime katkıda bulunur.
- Ulusal ve uluslararası dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yapar.
- Alanı ile ilgili bilimsel bir etkinlikte özgün görüşünü savunur.
- Biyoloji eğitimi ile bilgi ve becerilerin öğrencilere kazandırılmasında uygun öğretim yöntem ve stratejisini geliştirir ve öğrenme öğretme durumlarında etik kurallara dikkat eder.
- Alanı ile ilgili her türlü sorunun çözümünde sorumluluk alır, ihtiyaç duyulan kurum ve kişilerle işbirliği içinde çalışır, bilimsel ve etik değerlere dikkat eder.