GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1410029 -Mikrobiyal Çeşitlilik ve Mikrobiyal Ekoloji
4
4
3
3
3
2
3
2
3
2
2
2
2
1410104 -Özel Histoloji (Alan)
3
4
5
4
4
4
3
1
3
1
1
4
2
1410125 -İleri Biyoteknoloji (Alan)
5
3
5
3
3
2
1
1
4
4
3
1
4
1410126 -Biyoloji Öğretiminde Veri Toplama ve Değerlendirme Yöntemleri (A.E)
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5
2
4
5
1410132-Biyoloji Eğitiminde Bilimsel Makale Yazım Teknikleri
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
3
4
5
1410223 -Biyoloji Eğitiminde Bilgisayar Destekli Uygulamalar (A.E)
2
4
4
0
5
1
3
1
4
5
3
5
4
1410228 -Populasyon Dinamiği (Alan)
5
4
5
5
4
5
4
4
5
5
4
5
5
4410001-İleri Genetik
5
4
4
4
5
4
4
4
4
3
3
3
4
4410010-Biyoloji Eğitiminde Nicel Araştırma Yöntemleri
5
3
5
4
5
5
5
3
3
4
2
4
3
4410011-Biyoetik Eğitimi
3
4
0
4
0
0
0
0
5
5
0
0
5
4410111 -Biyoloji Öğretiminde Öğrenmeleri Ölçme Araç ve Yöntemleri( A.E)
3
3
3
4
3
2
2
2
3
4
2
1
3
4410202 -Karşılaştırmalı Hayvan Anatomi ve Morfoloji (Alan)
4
5
4
4
4
4
5
4
5
5
4
4
5
4410215 -Biyolojik Çeşitlilik ve Korunması (Alan)
5
5
4
5
4
3
3
4
5
5
2
4
5
4410218-Bilgisayar Destekli İstatistik Uygulamalarının Biyoloji Eğt. Kullan.
5
2
2
3
5
1
1
0
0
0
0
5
0
İlişkili ders sayısı / 14 14141313131313121313121313
İlişki ağırlığı 59555353554344345352314652
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir