GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Dersler - AKTS Kredileri - DOKTORA
1.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
AKTS Kredi Toplamı:30
2.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
AKTS Kredi Toplamı:30
3.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA YETERLİLİK + TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 30
AKTS Kredi Toplamı:30
4.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
5.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
6.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
7.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
8.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
DERSLER
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
1410029 Mikrobiyal Çeşitlilik ve Mikrobiyal Ekoloji Seçmeli
0+0+3
7.5
1410104 Özel Histoloji (Alan) Seçmeli
0+0+3
7.5
1410125 İleri Biyoteknoloji (Alan) Seçmeli
0+0+3
7.5
1410126 Biyoloji Öğretiminde Veri Toplama ve Değerlendirme Yöntemleri (A.E) Seçmeli
0+0+3
7.5
1410132 Biyoloji Eğitiminde Bilimsel Makale Yazım Teknikleri Seçmeli
0+0+3
7.5
1410223 Biyoloji Eğitiminde Bilgisayar Destekli Uygulamalar (A.E) Seçmeli
0+0+3
7.5
1410228 Populasyon Dinamiği (Alan) Seçmeli
0+0+3
7.5
4410001 İleri Genetik Seçmeli
0+0+3
7.5
4410010 Biyoloji Eğitiminde Nicel Araştırma Yöntemleri Seçmeli
0+0+3
7.5
4410011 Biyoetik Eğitimi Seçmeli
0+0+3
7.5
4410111 Biyoloji Öğretiminde Öğrenmeleri Ölçme Araç ve Yöntemleri( A.E) Seçmeli
0+0+3
7.5
4410202 Karşılaştırmalı Hayvan Anatomi ve Morfoloji (Alan) Seçmeli
0+0+3
7.5
4410215 Biyolojik Çeşitlilik ve Korunması (Alan) Seçmeli
0+0+3
7.5
4410218 Bilgisayar Destekli İstatistik Uygulamalarının Biyoloji Eğt. Kullan. Seçmeli
0+0+3
7.5