GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
4310217 -İlköğretimde Çevre Eğitimi
4
4
5
5
4
5
4
4
4
4
4
3
1
2
3
1
3
2
4
4340002-Okuma Yazmada Nörolojik ve Sosyal Temeller
4
3
4
3
5
3
3
3
4
4
3
4
3
4
3
4
3
4
5
4340003-İlköğretimde Matematik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar ve Temel Sorunlar
5
5
5
2
5
2
2
3
4
3
5
3
3
3
2
3
1
3
3
4340004-Fen Bilgisi Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar ve Temel Sorunlar
4
3
4
5
4
4
5
3
4
4
5
4
4
5
3
4
4
5
5
4340005-Seminer
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
5
4
4
5
4340006- Okuma Eğitiminde Yöntem ve Yaklaşımlar
5
5
5
5
5
5
4
3
5
4
5
5
4
3
5
5
5
5
5
4340009-Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğt.de Yeni Yak. Ve Temel Sorun.
4
3
3
3
2
2
3
2
4
3
4
4
3
4
2
3
4
3
4
4340010-Okuma Yazmada Bilişsel ve Duyuşsal Süreçler
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
4
2
3
3
3
3
4340011-Yapılandırmacılığın Felsefi Temelleri ve İlkokul Programlarına Yansımaları
5
5
5
3
5
4
3
4
5
5
5
4
5
5
1
5
4
4
4
4340012-İlköğretimde Çocuk Literatürü
4
5
5
5
4
4
4
4
4
5
3
5
4
4
1
4
5
3
2
4340013-Okuma Yazma Eğitiminde Öğrenci Bilgisayar Etkileşimi
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
4
5
3
4
5
5
5
4340101 -Eğitim Teknolojileri ve İlköğretimde Uygulamalar
4
4
3
4
5
5
3
4
3
5
4
4
4
4
5
2
3
4
4
4340114 -Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Teknikleri ve Uygulamalar
5
5
5
4
4
5
5
4
4
4
4
3
3
3
4
3
4
3
3
4340116 -İlköğretimde İnsan Kaynaklarının Gelişimi
5
5
5
4
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
3
5
5
5
5
4340215-Türkiye de İlköğretim Programları, Politikaları ve Uygulamaları
1
2
3
0
2
1
2
0
3
1
2
0
1
2
0
2
2
1
1
4340218-Okuma Güçlükleri Tespiti ve Giderilmesi
3
4
5
4
3
5
4
3
4
4
5
4
4
4
3
4
4
4
4
4340219-Sosyal Bilgiler ve Dünya Tarihi Öğretimi
2
3
3
3
5
3
3
3
2
5
4
3
5
3
1
5
4
3
4
4340221-Çagdaş Eğitim Akımları
5
5
4
5
5
4
4
3
4
5
5
5
3
4
1
5
5
5
5
4340308-Bilgisayar Ortamında İleri İstatistik Uygulamaları
0
1
2
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0
1
4340311 -İlköğretimde Örgütsel ve Yönetsel Sorunlar
2
2
3
1
2
0
2
1
3
3
2
0
0
1
0
1
1
1
1
4340810-UZMANLIK ALAN DERSİ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
5
4340820-Tez Dönemi
5
4
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5
4
4
4
5
5
4340830-Yeterlilik Dönemi
4
5
5
1
5
3
2
2
2
5
5
3
4
4
2
3
1
1
3
İlişkili ders sayısı / 23 22232321222223222223232021232023232223
İlişki ağırlığı 90939982958682758894948377855480797786
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir