GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Dersler - AKTS Kredileri - DOKTORA
1.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
AKTS Kredi Toplamı:30
2.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
AKTS Kredi Toplamı:30
3.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA YETERLİLİK + TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 30
AKTS Kredi Toplamı:30
4.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
5.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
6.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
7.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
8.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
DERSLER
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
4310217 İlköğretimde Çevre Eğitimi Seçmeli
0+0+3
8
4340002 Okuma Yazmada Nörolojik ve Sosyal Temeller Seçmeli
0+0+3
8
4340003 İlköğretimde Matematik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar ve Temel Sorunlar Seçmeli
0+0+3
8
4340004 Fen Bilgisi Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar ve Temel Sorunlar Seçmeli
0+0+3
8
4340005 Seminer Seçmeli
0+0+3
8
4340006  Okuma Eğitiminde Yöntem ve Yaklaşımlar Seçmeli
0+0+3
8
4340009 Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğt.de Yeni Yak. Ve Temel Sorun. Seçmeli
0+0+3
8
4340010 Okuma Yazmada Bilişsel ve Duyuşsal Süreçler Seçmeli
0+0+3
8
4340011 Yapılandırmacılığın Felsefi Temelleri ve İlkokul Programlarına Yansımaları Seçmeli
0+0+3
8
4340012 İlköğretimde Çocuk Literatürü Seçmeli
0+0+3
8
4340013 Okuma Yazma Eğitiminde Öğrenci Bilgisayar Etkileşimi Seçmeli
0+0+3
8
4340101 Eğitim Teknolojileri ve İlköğretimde Uygulamalar Seçmeli
0+0+3
8
4340114 Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Teknikleri ve Uygulamalar Seçmeli
0+0+3
8
4340116 İlköğretimde İnsan Kaynaklarının Gelişimi Seçmeli
0+0+3
8
4340215 Türkiye de İlköğretim Programları, Politikaları ve Uygulamaları Seçmeli
0+0+3
8
4340218 Okuma Güçlükleri Tespiti ve Giderilmesi Seçmeli
0+0+3
8
4340219 Sosyal Bilgiler ve Dünya Tarihi Öğretimi Seçmeli
0+0+3
8
4340221 Çagdaş Eğitim Akımları Seçmeli
0+0+3
8
4340308 Bilgisayar Ortamında İleri İstatistik Uygulamaları Seçmeli
0+0+3
8
4340311 İlköğretimde Örgütsel ve Yönetsel Sorunlar Seçmeli
0+0+3
8
4340810 UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli
0+0+3
15
4340820 Tez Dönemi Seçmeli
0+0+0
15
4340830 Yeterlilik Dönemi Seçmeli
0+0+0
30