GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili
Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora programı bulunmaktadır. Her dönem 15 Yüksek lisans ve 10 Doktora öğrencisi kabul edilmektedir. Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı''nın amacı, sanat eğitimi ve öğretimi konularında lisans düzeyinde edindikleri bilgi ve becerileri akademik boyutta ele almaktır. Programın amacı sanat eğitimi alanında bilgi ve beceri sahibi mezunlar yetiştirmek; aynı zamanda adayların sanat eseri oluşturma ve alanında sanat eğitimi verebilme becerilerini geliştirmektir. Eğitim programı eğitim ve resim-iş eğitimi konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçe’dir.