GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4210013-Eleştirel Düşünme ve Yazma
4
5
5
5
4
5
4
5
5
5
5
4210014-Sanat Eğitimi ve Eğitsel Eleştiri Yöntemleri
3
5
5
5
4
5
5
5
4
5
5
4210017-Sanat Tarihi ve Eğitim
4
4
4
5
0
5
4
4
4
4
4
4210018-Özgün Baskı Resimde Çağdaş Yorum I
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4210021-Türk Dokuma Sanatı ve Tasar Özellikleri
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4210024-Görsel Sanatlar Eğitiminde Mizahın Yeri ve Kaynakları
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4210026-Çağdaş Sanat ve Metamorfik Düşünme
4
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
4210028-Batı Resim Sanatında Doğu Etkileri
5
5
5
4
3
4
5
5
5
5
4
4210031-Tasarımda Yeni Yaklaşımlar
3
4
4
4
5
5
5
4
4
5
0
4310031-Sembol ve Türevlerinin Biçim Olarak Görsel Algıya Etkisi II
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4310032-Eğitimde Görsel İletişim
4
5
4
4
3
5
5
5
5
5
4
RES-221(DR)-Seminer
5
5
5
4
3
5
5
5
5
4
4
İlişkili ders sayısı / 12 1212121211121212121211
İlişki ağırlığı 5258565647595858575851
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir