GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası literatür bilgisine sahip olmakla birlikte bu bilgilerin teorik olarak ilişkilerini analiz ve sentez eder.
- Psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanındaki literatürü inceleme, tanıma, değerlendirme ve izleme becerisi kazanır.
- Psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanındaki güncel konular, sorunlar ve eğilimler hakkında bilgi sahibi olur.
- Psikolojik danışma oturumlarında belirli bir yaklaşıma göre danışanların problemlerini kavramsallaştırma, vaka formülasyonu, süreci yönetme ve raporlaştırmada kullanır.
- Grupla psikolojik danışmayla ilgili kuram, süreç, ilke ve teknikler hakkındaki bilgilerini farklı grupla psikolojik danışma ihtiyacı olan danışanlarla yapılan grupla psikolojik danışma süreçlerinde etkin bir şekilde kullanır.
- Meslek rehberliği ve danışmanlığı alanındaki farklı kuramları analiz eder, bunları farklı mesleki danışma ortamları ve farklı özelliklere sahip danışanlara uygulama becerisi kazanır.
- Sosyal bilimler alanıyla ilgili araştırma ilke ve tekniklerini bilir, bunları alanıyla ilgili araştırma sürecinde uygular ve raporlaştırır.
- Araştırmada kullanılan nitel ve nicel veri toplama yöntemlerini bilir, uygun veri toplama yöntemlerini araştırma sürecinde kullanarak nitel ve nicel veri analizlerini yaparak rapor etme beceri kazanır.
- İleri düzeyde aile ve evlilik danışma kuramlarını birbirleriyle kıyaslayabilir, aile ve evlilik danışmanlığı yardım sürecinde uygun müdahale yöntemlerini seçer ve uygular.
- PDR alanında ulusal ve uluslar arası akademik yayınları izler, inceler ve akademik çalışmalarda nasıl kullanacağını bilir.
- Yaşam boyu öğrenme anlayışına ve tutumuna sahip olarak PDR alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler.
- PDR alanına katkı sağlayacak akademik çalışmaları fark eder, planlar ve gerçekleştirir.
- Ulusal ve uluslar arası yayınları takip edebilmekle birlikte, ulusal ve uluslar arası akademik çalışmaları gerçekleştirme becerisi kazanır.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası literatür bilgisine sahip olmakla birlikte bu bilgilerin teorik olarak ilişkilerini analiz ve sentez eder.
- Psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanındaki güncel konular, sorunlar ve eğilimler hakkında bilgi sahibi olur.
- Psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanındaki profesyonel etkinliklere katılma becerilerini geliştirirler.
- Psikolojik danışma oturumlarında belirli bir yaklaşıma göre danışanların problemlerini kavramsallaştırma, vaka formülasyonu, süreci yönetme ve raporlaştırmada kullanır.
- Meslek rehberliği ve danışmanlığı alanındaki farklı kuramları analiz eder, bunları farklı mesleki danışma ortamları ve farklı özelliklere sahip danışanlara uygulama becerisi kazanır.
- Sosyal bilimler alanıyla ilgili araştırma ilke ve tekniklerini bilir, bunları alanıyla ilgili araştırma sürecinde uygular ve raporlaştırır.
- Bilimsel araştırma sürecinde kullanılacak veri toplama araçlarını bilimsel kriterlere uygun olarak geliştirir.
- Araştırmada kullanılan nitel ve nicel veri toplama yöntemlerini bilir, uygun veri toplama yöntemlerini araştırma sürecinde kullanarak nitel ve nicel veri analizlerini yaparak rapor etme beceri kazanır.
- İleri düzeyde aile ve evlilik danışma kuramlarını birbirleriyle kıyaslayabilir, aile ve evlilik danışmanlığı yardım sürecinde uygun müdahale yöntemlerini seçer ve uygular.
- İleri düzeyde okul psikolojik danışma ve rehberlik programı planlama, hazırlama/geliştirme, uygulama ve değerlendirme becerisi kazanır.
- PDR alanında ulusal ve uluslar arası akademik yayınları izler, inceler ve akademik çalışmalarda nasıl kullanacağını bilir.
- PDR alanına katkı sağlayacak akademik çalışmaları fark eder, planlar ve gerçekleştirir.
- Ulusal ve uluslar arası yayınları takip edebilmekle birlikte, ulusal ve uluslar arası akademik çalışmaları gerçekleştirme becerisi kazanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanındaki güncel konular, sorunlar ve eğilimler hakkında bilgi sahibi olur.
- Psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanındaki profesyonel etkinliklere katılma becerilerini geliştirirler.
- Grupla psikolojik danışmayla ilgili kuram, süreç, ilke ve teknikler hakkındaki bilgilerini farklı grupla psikolojik danışma ihtiyacı olan danışanlarla yapılan grupla psikolojik danışma süreçlerinde etkin bir şekilde kullanır.
- Araştırmada kullanılan nitel ve nicel veri toplama yöntemlerini bilir, uygun veri toplama yöntemlerini araştırma sürecinde kullanarak nitel ve nicel veri analizlerini yaparak rapor etme beceri kazanır.
- İleri düzeyde aile ve evlilik danışma kuramlarını birbirleriyle kıyaslayabilir, aile ve evlilik danışmanlığı yardım sürecinde uygun müdahale yöntemlerini seçer ve uygular.
- İleri düzeyde okul psikolojik danışma ve rehberlik programı planlama, hazırlama/geliştirme, uygulama ve değerlendirme becerisi kazanır.
- PDR alanında ulusal ve uluslar arası akademik yayınları izler, inceler ve akademik çalışmalarda nasıl kullanacağını bilir.
- PDR alanına katkı sağlayacak akademik çalışmaları fark eder, planlar ve gerçekleştirir.
- Ulusal ve uluslar arası yayınları takip edebilmekle birlikte, ulusal ve uluslar arası akademik çalışmaları gerçekleştirme becerisi kazanır.
Öğrenme Yetkinliği
- Psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanındaki literatürü inceleme, tanıma, değerlendirme ve izleme becerisi kazanır.
- Psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanındaki güncel konular, sorunlar ve eğilimler hakkında bilgi sahibi olur.
- Meslek rehberliği ve danışmanlığı alanındaki farklı kuramları analiz eder, bunları farklı mesleki danışma ortamları ve farklı özelliklere sahip danışanlara uygulama becerisi kazanır.
- Araştırmada kullanılan nitel ve nicel veri toplama yöntemlerini bilir, uygun veri toplama yöntemlerini araştırma sürecinde kullanarak nitel ve nicel veri analizlerini yaparak rapor etme beceri kazanır.
- İleri düzeyde aile ve evlilik danışma kuramlarını birbirleriyle kıyaslayabilir, aile ve evlilik danışmanlığı yardım sürecinde uygun müdahale yöntemlerini seçer ve uygular.
- İleri düzeyde okul psikolojik danışma ve rehberlik programı planlama, hazırlama/geliştirme, uygulama ve değerlendirme becerisi kazanır.
- PDR alanına katkı sağlayacak akademik çalışmaları fark eder, planlar ve gerçekleştirir.
- Ulusal ve uluslar arası yayınları takip edebilmekle birlikte, ulusal ve uluslar arası akademik çalışmaları gerçekleştirme becerisi kazanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanındaki profesyonel etkinliklere katılma becerilerini geliştirirler.
Alana Özgü Yetkinlik
- Psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası literatür bilgisine sahip olmakla birlikte bu bilgilerin teorik olarak ilişkilerini analiz ve sentez eder.
- Psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanındaki literatürü inceleme, tanıma, değerlendirme ve izleme becerisi kazanır.
- Psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanındaki güncel konular, sorunlar ve eğilimler hakkında bilgi sahibi olur.
- Psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanındaki profesyonel etkinliklere katılma becerilerini geliştirirler.
- Psikolojik danışma oturumlarında belirli bir yaklaşıma göre danışanların problemlerini kavramsallaştırma, vaka formülasyonu, süreci yönetme ve raporlaştırmada kullanır.
- Grupla psikolojik danışmayla ilgili kuram, süreç, ilke ve teknikler hakkındaki bilgilerini farklı grupla psikolojik danışma ihtiyacı olan danışanlarla yapılan grupla psikolojik danışma süreçlerinde etkin bir şekilde kullanır.
- Meslek rehberliği ve danışmanlığı alanındaki farklı kuramları analiz eder, bunları farklı mesleki danışma ortamları ve farklı özelliklere sahip danışanlara uygulama becerisi kazanır.
- Sosyal bilimler alanıyla ilgili araştırma ilke ve tekniklerini bilir, bunları alanıyla ilgili araştırma sürecinde uygular ve raporlaştırır.
- Bilimsel araştırma sürecinde kullanılacak veri toplama araçlarını bilimsel kriterlere uygun olarak geliştirir.
- Araştırmada kullanılan nitel ve nicel veri toplama yöntemlerini bilir, uygun veri toplama yöntemlerini araştırma sürecinde kullanarak nitel ve nicel veri analizlerini yaparak rapor etme beceri kazanır.
- İleri düzeyde aile ve evlilik danışma kuramlarını birbirleriyle kıyaslayabilir, aile ve evlilik danışmanlığı yardım sürecinde uygun müdahale yöntemlerini seçer ve uygular.
- İleri düzeyde okul psikolojik danışma ve rehberlik programı planlama, hazırlama/geliştirme, uygulama ve değerlendirme becerisi kazanır.
- PDR alanına katkı sağlayacak akademik çalışmaları fark eder, planlar ve gerçekleştirir.
- Ulusal ve uluslar arası yayınları takip edebilmekle birlikte, ulusal ve uluslar arası akademik çalışmaları gerçekleştirme becerisi kazanır.