GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Önceki Öğrenmenin Tanınması
Lisans ve yüksek lisans öğrenimini PDR alanında tamamlamış olmak gerekmektedir.