GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
4130021 -İleri Rehberlik Uygulaması
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4130101 -İleri Psikolojik Danışma Kuram ve Teknikleri (Z)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4130104 -İleri Bireyi Tanıma Teknikleri ve Uygulaması (Z)
5
5
5
4
4
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
5
4130105 -İleri Öğrenme Kuramları
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4130106 -Psikopatoloji
3
3
4
4
5
5
4
4
5
4
5
4
5
4
4
3
4130133 -Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Güncel Konular
5
5
5
5
2
1
3
3
3
4
2
2
5
4
5
5
4130134 -Bilişsel Davranışçı Terapiler
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4130140 -Düşünme Becerileri
2
5
4
2
3
0
0
2
3
0
0
1
3
3
3
3
4130141 -Araştırma Teknikleri II
5
5
5
4
4
4
4
4
5
5
3
4
4
4
4
4
4130142-Meslek Rehberliği ve Danışmanlığında Çağdaş Teknik ve Uygulamalar
5
5
4
5
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4130209 -İleri Bireysel Psikolojik Danışma ve Uygulaması (Z)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4130210 -İleri Grupla Psikolojik Danışma ve Uygulaması (Z)
4
4
4
4
5
5
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4130214 -İleri Meslek Danışmanlığı ve Uygulaması
5
4
4
5
5
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4130232 -İleri Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri
5
5
5
4
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4130235 -Gerçeklik Terapisi ve Seçim Teorisi
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4130236 -Rehberlikte Program Geliştirme
5
5
5
3
0
0
1
2
0
1
0
5
5
5
3
3
4130315 -İleri Bilgisayar Temelli İstatistik Uygulamaları (Z)
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4130337 -Eğitim Psikolojisinde Güncel Konular
4
5
5
3
2
2
2
3
1
0
1
1
3
3
2
1
4130338 -İleri Evlilik ve Aile Danışmanlığı
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4130339 -Yükleme Kuramları
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4130399-Seminer (Z)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
İlişkili ders sayısı / 21 21212121201920212019192121212121
İlişki ağırlığı 88919083787374797975707685838180
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir