GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
Üç yarıyılda toplam 10 dersi ve doktora tezini başarıyla tamamlamış olmak.