GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Eğitim yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi alanının bilimsel, toplumsal, psikolojik, tarihsel, teknolojik, felsefi ve ekonomik temellerini bilir ve bu bilgilerini alandaki kuramsal ve uygulamalı çalışmalarına yansıtır.
- Eğitim yönetimi, liderliği ve eğitimde politika analizine ilişkin edinilen bilgileri farklı düzeylerdeki eğitim örgütlerinin geliştirilmesi ve etkili yönetilmelerinde uygulayabilmek.
- Eğitim yönetimi, liderliği ve eğitimde politika analizine ilişkin model ve yaklaşımları eğitim yönetiminin sorunlarının belirlenmesinde ve çözümlenmesinde kullanır.
- Eğitim yönetimine ilişkin ulusal ve uluslararası yönelimleri ve toplumsal talepleri alandaki çalışmalar açısından irdeler ve analiz eder.
- Eğitim yönetimi alanına ilişkin çalışmalarında işbirliğinin yollarını arar ve ekip çalışması yapar.
- Eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri eğitim yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi alanındaki sorunların belirlenmesi ve çözümüne yönelik girişim ve çalışmalarına yansıtır.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Eğitim yönetimi, liderliği ve eğitimde politika analizine ilişkin model ve yaklaşımları eğitim yönetiminin sorunlarının belirlenmesinde ve çözümlenmesinde kullanır.
- Eğitim yönetimine ilişkin ulusal ve uluslararası yönelimleri ve toplumsal talepleri alandaki çalışmalar açısından irdeler ve analiz eder.
- Alanda sorunların çözümüne yönelik bilimsel araştırmalardan yararlanarak, analiz sonuçlarını ulusal ve uluslararası platformlarda paylaşır.
- Eğitim yönetimi alanına ilişkin çalışmalarında işbirliğinin yollarını arar ve ekip çalışması yapar.
- Alanda sorunların çözümüne yönelik girişim ve çalışmalarda aktif rol alır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Alana ilişkin konulara ve sorunlara yönelik, bilimsel araştırmalara dayalı, ulusal ve uluslararası düzeyde özgün çalışmalar yapar.
- Alanda sorunların çözümüne yönelik girişim ve çalışmalarda aktif rol alır.
- Alana yönelik konuların tartışılmasında etkili iletişim becerilerini kullanarak ve bilimsel esaslara dayalı olarak görüşlerini ifade eder ve savunur.
- Etik kuralları dikkate alarak alanı ile ilgili konularda karşılaşılan yönetsel, bilimsel, kültürel, toplumsal, yasal ve etik sorunların ortaya konması ve çözümlenmesine yönelik görüş geliştirir.
Öğrenme Yetkinliği
- Eğitim yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi alanının bilimsel, toplumsal, psikolojik, tarihsel, teknolojik, felsefi ve ekonomik temellerini bilir ve bu bilgilerini alandaki kuramsal ve uygulamalı çalışmalarına yansıtır.
- Eğitim yönetimine ilişkin ulusal ve uluslararası yönelimleri ve toplumsal talepleri alandaki çalışmalar açısından irdeler ve analiz eder.
- Alana ilişkin konulara ve sorunlara yönelik, bilimsel araştırmalara dayalı, ulusal ve uluslararası düzeyde özgün çalışmalar yapar.
- Eğitim yönetimi alanına ilişkin çalışmalarında işbirliğinin yollarını arar ve ekip çalışması yapar.
- Yabancı bir dili, bilimsel düzeyde yapılan araştırma ve çalışmalarda etkin bir biçimde kullanır.
- Alanda sorunların çözümüne yönelik girişim ve çalışmalarda aktif rol alır.
- Eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri eğitim yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi alanındaki sorunların belirlenmesi ve çözümüne yönelik girişim ve çalışmalarına yansıtır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Yabancı bir dili, bilimsel düzeyde yapılan araştırma ve çalışmalarda etkin bir biçimde kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
- Eğitim yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi alanının bilimsel, toplumsal, psikolojik, tarihsel, teknolojik, felsefi ve ekonomik temellerini bilir ve bu bilgilerini alandaki kuramsal ve uygulamalı çalışmalarına yansıtır.
- Eğitim yönetimi, liderliği ve eğitimde politika analizine ilişkin edinilen bilgileri farklı düzeylerdeki eğitim örgütlerinin geliştirilmesi ve etkili yönetilmelerinde uygulayabilmek.
- Eğitim yönetimi, liderliği ve eğitimde politika analizine ilişkin model ve yaklaşımları eğitim yönetiminin sorunlarının belirlenmesinde ve çözümlenmesinde kullanır.
- Alanda sorunların çözümüne yönelik bilimsel araştırmalardan yararlanarak, analiz sonuçlarını ulusal ve uluslararası platformlarda paylaşır.
- Alana ilişkin konulara ve sorunlara yönelik, bilimsel araştırmalara dayalı, ulusal ve uluslararası düzeyde özgün çalışmalar yapar.
- Alanda sorunların çözümüne yönelik girişim ve çalışmalarda aktif rol alır.
- Alana yönelik konuların tartışılmasında etkili iletişim becerilerini kullanarak ve bilimsel esaslara dayalı olarak görüşlerini ifade eder ve savunur.