GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili
Misyon: 1. Eğitim bilimleri alanında, Milli Eğitim Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerine uzman, araştırmacı, yönetici, denetçi yetiştirmek, 2. Yükseköğretimde artan kapasite gereksinimine paralel olarak, üniversitelerin ilgili bölümlerine öğretim elemanı yetiştirmek, 3. Gazi Üniversitesi bünyesinde öğretmen yetiştirmenin niteliğinin geliştirilmesi ve toplumun ihtiyacı olan yüksek nitelikli öğretmenlerin yetiştirilmesini sağlayacak eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarına rehberlik etmek, 4. Türk eğitiminin gelişmesi için araştırma ve eğitim-öğretim ve yetiştirme çalışmaları ile Milli Eğitim Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinde çalışan yönetici, denetici, uzman ve öğretmenlerin mesleki yeterliklerini artırmak, Vizyon: Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (EYD) Anabilim dalının vizyonu, liderlik özeliklerine ve toplumun gereksinme duyduğu idealist ve üst düzey yeterliliklere sahip uzman, yönetici, denetici ve araştırmacılar yetiştirmek, Türk eğitim sisteminin değişen ve gelişen ihtiyaçlarını karşılayacak, eğitim sisteminin değişim ve dönüşümüne rehberlik edecek araştırma ve geliştirme çalışmaları üretmek ve EYD alanında dünya standartlarında eğitim ve araştırma faaliyetleri gerçekleştirmektir.