GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Profili
Programın amacı; öğrencilerin alanın hitap ettiği çeşitli disiplinlerde yüksek lisans düzeyinde edindikleri bilgi ve becerileri akademik boyutta ele almaktır.