GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Biyofizik, fizik yasalarının canlı sistemlerin işleyişine uygulanabilmesidir. Biyofizik Anabilim Dalı'nca verilen doktora eğitimi; canlı sistemlere fizik gözlüğü ile bakmak, canlı sistemlerin yaşadığı çevredeki fiziksel koşullardan etkilenebileceğini ve bu etkileşimin mekanizmasını yine fizik yasaları ile izah edilebilmek yetisi kazandıran bir eğitimdir.