GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Anabilim Dalının Akademik Kadrosu; 4 Profesör, 2 Doç. Dr., 1 Öğr. Gör. Dr., 4 Arş. Gör. Dr. Kullanım alanları: 4 adet araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. Ağırlıklı araştırma konuları: Moleküler Farmakoloji, fitofarmakoloji, hücre sinyalizasyonu,  doku fonksiyon çalışmaları, hayvan modelleri, in vitro ve in vivo çalışmalar. Laboratuarımızda İzole organ banyosu, doku perfüzyon sistemleri , poligraf , HPLC , hot-plate, kemiluminometre, fluorometre, ELISA, floresan mikroskop, akım sitometri, Western blot, eş zamanlı hücre analiz sistemi, hücre kültürü için temel donanımlar bulunmaktadır. Laboratuvarımızda sıklıkla yapılan deneysel modeller: gluko-lipo-toksisite hücre kültürü modelleri, oksidatif protein hasarı ve redoks stres modelleri, insülin rezistansı-diyabet hayvan modelleri, izole düz kas ve izole organ preparatlarında çeşitli ilaç ve kimyasalların etkilerinin ve etki mekanizmalarının araştırılması, iskemi reperfüzyon modelleri, analjezik etkinliğin değerlendirilmesi, öğrenme-bellek modelleri, Parkinson, Alzheimer ve Epileptik modeller.