GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
El Sanatları Sanatta Yeterlilik Programında; tarihsel, kuramsal ve uygulama açısından gerekli bilgilere sahip ve bu bilgileri kullanabilen, alana ilişkin çalışmalarını eleştirel bir şekilde değerlendirebilen, alanında gerçekleşen ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilen, uygulamalarını bu gelişmeler çerçevesinde çağdaş düzeyde tasarlayan ve gerçekleştirebilen, İki boyutlu ve hareketli görüntüleri üretme, işleme ve değerlendirme konusunda gereken bilgi ve deneyime sahip özgün tekstil sanatları (dokuma, işleme, örme v.b. ) tasarımları oluşturabilen, Geleneksel Türk El Sanatları projeleri tasarlayabilen ve değerlendirebilen, Geleneksel Türk El Sanatları alanında kaynaklara ulaşabilen ve yaşamboyu gelişim sürecini planlayabilen, alanına ilişkin uygulama çalışmalarında toplumsal, bilimsel, etik ve kültürel değerlere, kişilik haklarına ve çevreye duyarlı ve saygılı bir şekilde kullanabilen geleneksel tekstil tasarımcıları yetiştirmek amaçlanmaktadır.