GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
Toplam yirmi dört krediden az olmamak üzere, açılan dersler ve tez çalışmasından başarılı olmak gerekmektedir.