GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

İstihdam Olanakları
Yükseköğrenime bağlı kurumlarda akademik kariyere başlama ve beden eğitimi ve spor alanı ile ilgili alanlarda imkan sağlanmış olur.