GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Beden Eğitimi ve Spor Alanında Doktora diploması verilir.