GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3320999-DOKTORA TEZ DÖNEMİ
4
4
5
4
4
5
4
4
5
5
4
5
4
4
4320999-DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
4
4
4
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
6320999-TEZ HAZIRLIK DERSİ
4
4
5
5
5
5
4
5
4
5
4
5
4
5
BES-3010 -FİZİKSEL PERFORMANSDA ERGONOJİK YARDIMCILAR ve DOPİNG
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
BES-3020 -EGZERSİZE KARDİYOVASKÜLER UYUM VE REHABİLİTASYON
4
3
4
4
3
3
4
4
5
5
3
4
5
5
BES-3030 -ATLETİK PERFORMANSTA ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE RAPOR YAZMA TEKNİKLERİ
4
5
4
5
4
5
4
4
4
4
4
5
4
5
BES-3040 -SPOR YARIŞMALARI ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
5
3
4
4
4
5
4
5
4
4
4
5
5
4
BES-3050 -ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEORİLERİ
5
4
4
4
5
5
5
4
4
4
4
5
5
4
BES-3060-SPOR YÖNETİMİNDE İNSAN İLİŞKİLERİ
5
4
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
BES-3070 -SOSYAL PSİKOLOJİ
4
4
5
4
5
4
5
5
5
4
5
4
4
4
BES-3080 -SPOR, TURİZM ve ÇEVRE
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
5
4
5
BES-3090 -SPOR ve POLİTİKA
5
5
4
5
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
BES-3100 -TÜRKİYEDE CUMHURİYET DÖNEMİNDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
5
5
5
4
5
5
5
3
3
5
5
5
5
5
BES-3110-SPORDA İNOVASYON
4
5
4
4
4
3
5
4
3
4
5
4
4
4
BES-3120-SPOR GÜVENLİĞİ VE YÖNETİMİ
4
4
4
4
4
4
4
3
5
4
5
4
5
4
BES-4010 -ANTRENMAN PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI
4
5
4
4
4
4
5
4
3
4
4
5
4
5
BES-4020 -EGZERSİZDE METABOLİK ve ISI ADAPTASYONU
5
4
5
4
4
4
4
4
4
4
5
5
4
4
BES-4030 -ENDOKRİNOLOJİ VE EGZERSİZ
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
BES-4040 -HAREKET ANALİZİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
BES-4050 -SPOR EKONOMİSİ ve PAZARLAMA
4
4
4
4
4
5
5
5
4
4
4
5
5
4
BES-4060 -YÖNETİM PSİKOLOJİSİ
4
5
4
4
4
5
5
5
5
5
4
4
4
4
BES-4070 -OLİMPİK HAREKET, TARİHİ, FELSEFESİ ve GELECEĞİ
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
4
5
4
5
BES-4090 -İNSAN KAYNAKLARI
5
4
4
5
5
5
4
4
4
4
5
4
5
4
BES-4100 -SPOR ANTROPOLOJİSİ ARAŞTIRMALARI
5
5
5
4
5
5
5
3
3
5
5
5
5
5
BES-5010 -TÜRK BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR SİSTEMİNİN ANALİZİ ve ULUSLARARASI KARŞILAŞ
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
4
5
4
5
BES-5020 -ÇOCUK, KADIN ve YAŞLILARDA EGZERSİZ
5
5
4
4
5
5
4
3
3
4
5
5
4
4
BES-5030 -ÇEVRESEL STRES ve FİZYOLOJİK CEVAPLAR
4
4
4
4
5
5
4
5
4
5
4
5
4
4
BES-5040 -YARIŞMA SPORLARINDA PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLAR
4
4
4
4
4
5
5
5
4
5
4
5
4
5
BES-5050 -SPOR KULÜPLERİ YÖNETİMİ
4
4
5
4
5
4
4
5
5
4
5
5
5
5
BES-5060 -SPOR HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI
5
4
4
5
5
5
4
5
4
5
5
5
4
5
BES-5070 -BEDEN EĞİTİMİ ve SPORDA LİDERLİK
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
BES-5080 -TÜRK KÜLTÜRÜNDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
5
5
5
4
5
5
5
3
3
5
5
5
4
5
BES-5100 -SPORDA FİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR
5
5
5
5
5
4
4
3
3
4
5
5
4
4
BES-5110 -ÇAĞDAŞ BEDEN EĞİTİMİ ve SPORUN GELİŞİMİ
4
4
4
4
5
5
4
4
4
5
5
4
4
5
BES-5130 -TÜRK MİLLİ EĞİTİMİ ve YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİNİN ANALİZİ
4
5
4
5
4
5
4
5
5
5
5
4
4
4
BES-5140 -EĞİTİM KURUMLARINDA BOŞ ZAMANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
4
4
5
BES-5150 -SPOR YÖNETİMİNDE TARTIŞMALI KONULAR ve GÜNCEL GELİŞMELER
5
4
4
4
4
5
5
5
4
5
4
5
5
5
BES-5160 -HAREKET ve ANTRENMAN BİLİMLERİNDE TARTIŞMALI KONULAR ve GÜNCEL GELİŞME
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
BES-5170 -SPORCU SAĞLIĞI ve REHABİLİTASYONU
5
5
5
5
4
4
5
4
5
4
4
4
4
4
BES-5180 -TÜRK SPOR YÖNETİMİ TARİHİ
4
5
4
5
4
5
4
4
4
5
5
5
5
5
BES-5190 -ENGELLİ SPORLARINDA YÖNETİM ve ORGANİZASYON
4
4
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
BES-5200-TOPLUMSAL CİNSİYET, KADIN VE SPOR
4
3
4
5
4
5
4
4
4
4
4
4
3
5
BES-5210-REKREASYON, SAĞLIK VE FİZİKSEL UYGUNLUK
4
3
4
3
4
5
4
5
4
5
3
4
4
5
BES-6002-DOKTORA SEMİNERİ
4
3
4
3
5
4
5
5
5
4
5
4
3
5
BES-6010 -ÖZEL ALAN ÇALIŞMALARI II.
5
5
5
4
5
5
4
3
3
3
5
5
4
5
BES-6020 -FİZİKSEL UYGUNLUK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ
4
4
4
4
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
BES-6030 -VÜCUT KOMPOZİSYONU ve ŞİŞMANLIKLA BAŞA ÇIKMA
4
4
5
4
5
4
4
4
4
5
4
4
4
4
BES-6040 -SPORDA YAŞAM KALİTESİ
3
4
4
4
4
4
4
5
4
5
4
4
4
4
BES-6050-SPORDA TÜKETİCİ DAVRANIŞI
5
3
4
4
4
5
5
5
5
5
4
5
4
5
BES-6060-SPORDA ÜRÜN VE MARKA YÖNETİMİ
5
4
5
4
5
4
4
4
5
5
4
4
5
5
BES-6070-REKREASYONEL WELLNESS VE FİTNESS LİDERLİĞİ VE YÖNETİMİ
4
4
4
4
4
5
4
5
4
3
4
5
4
5
SBE-ERA-85-ERASMUS STAJI DERSİ
5
4
5
4
5
5
5
3
3
4
5
5
5
4
İlişkili ders sayısı / 52 5252525252525252525252525252
İlişki ağırlığı 226217223218227235228223215233228240223239
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir