GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
Tez sınavında başarılı olmak ve Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmenliği’nde belirlenen diğer koşulları da sağlamak şartıyla; doktora tezinin ciltlenmiş beş kopyasını jüri üyelerine verilmek üzere anabilim dalı başkanlığına, tez çalışmasının ciltlenmiş iki kopyasını, tez çalışması pdf formatında kayıtlı iki adet elektronik kopyayı ve mezuniyet evraklarını da ilgili enstitüye sınava giriş tarihinden itibaren bir ay içinde teslim eden öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır.