GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, post – doktora programları ile aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon veya kamu ve özel kuruluşlarda uzman pozisyonu için başvurabilirler.