GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Doktora programının amacı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.
- Genlerin ve genomların evrimini kavrar.
- Ökaryot hücrenin yapı ve işlevinde rolü olan moleküler yapıları tanır.
- Moleküler Biyoloji laboratuarlarında bir bilimsel metodun basamaklarını uygulayarak kavrar.
- Hücre sinyal yollarının bir takım moleküller ile düzenlenerek düzgün işlemesinin hücrenin sağkalım ve yaşamsal faaliyetleri üzerindeki önemini kavrar.
- Protein ve ifadelenme çalışmaları, metilasyon ve genomik imprinting çalışmaları, DNA dizi analizi, DNA’yı direk ve indirekt yöntemlerle belirlenmesini öğrenir.
- Biyokimyasal ve Moleküler genetik düzeyde çok iyi anlaşılmış bazı insan genetik hastalık örneklerini öğrenir.
- Kök hücre tedavisi için in vitro hücre farklılaşması gibi bazı temel bilgileri elde eder.
- Kanserde genetik ve epigenetik değişiklik işlergeleri öğrenir.
- Hücreye özgü gen ifadelenmesi ve denetlenmesi mekanizmalarının öğrenilir.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Doktora programının amacı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.
- Moleküler Biyoloji laboratuarlarında bir bilimsel metodun basamaklarını uygulayarak kavrar.
- Protein ve ifadelenme çalışmaları, metilasyon ve genomik imprinting çalışmaları, DNA dizi analizi, DNA’yı direk ve indirekt yöntemlerle belirlenmesini öğrenir.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Doktora programının amacı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.
- Moleküler Biyoloji laboratuarlarında bir bilimsel metodun basamaklarını uygulayarak kavrar.
- Protein ve ifadelenme çalışmaları, metilasyon ve genomik imprinting çalışmaları, DNA dizi analizi, DNA’yı direk ve indirekt yöntemlerle belirlenmesini öğrenir.
Öğrenme Yetkinliği
- Doktora programının amacı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.
- Genlerin ve genomların evrimini kavrar.
- Ökaryot hücrenin yapı ve işlevinde rolü olan moleküler yapıları tanır.
- Moleküler Biyoloji laboratuarlarında bir bilimsel metodun basamaklarını uygulayarak kavrar.
- Hücre sinyal yollarının bir takım moleküller ile düzenlenerek düzgün işlemesinin hücrenin sağkalım ve yaşamsal faaliyetleri üzerindeki önemini kavrar.
- Protein ve ifadelenme çalışmaları, metilasyon ve genomik imprinting çalışmaları, DNA dizi analizi, DNA’yı direk ve indirekt yöntemlerle belirlenmesini öğrenir.
- Biyokimyasal ve Moleküler genetik düzeyde çok iyi anlaşılmış bazı insan genetik hastalık örneklerini öğrenir.
- Kök hücre tedavisi için in vitro hücre farklılaşması gibi bazı temel bilgileri elde eder.
- Kanserde genetik ve epigenetik değişiklik işlergeleri öğrenir.
- Hücreye özgü gen ifadelenmesi ve denetlenmesi mekanizmalarının öğrenilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Doktora programının amacı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.
- Moleküler Biyoloji laboratuarlarında bir bilimsel metodun basamaklarını uygulayarak kavrar.
- Protein ve ifadelenme çalışmaları, metilasyon ve genomik imprinting çalışmaları, DNA dizi analizi, DNA’yı direk ve indirekt yöntemlerle belirlenmesini öğrenir.
Alana Özgü Yetkinlik
- Doktora programının amacı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.
- Genlerin ve genomların evrimini kavrar.
- Ökaryot hücrenin yapı ve işlevinde rolü olan moleküler yapıları tanır.
- Moleküler Biyoloji laboratuarlarında bir bilimsel metodun basamaklarını uygulayarak kavrar.
- Hücre sinyal yollarının bir takım moleküller ile düzenlenerek düzgün işlemesinin hücrenin sağkalım ve yaşamsal faaliyetleri üzerindeki önemini kavrar.
- Protein ve ifadelenme çalışmaları, metilasyon ve genomik imprinting çalışmaları, DNA dizi analizi, DNA’yı direk ve indirekt yöntemlerle belirlenmesini öğrenir.
- Biyokimyasal ve Moleküler genetik düzeyde çok iyi anlaşılmış bazı insan genetik hastalık örneklerini öğrenir.
- Kök hücre tedavisi için in vitro hücre farklılaşması gibi bazı temel bilgileri elde eder.
- Kanserde genetik ve epigenetik değişiklik işlergeleri öğrenir.
- Hücreye özgü gen ifadelenmesi ve denetlenmesi mekanizmalarının öğrenilir.