GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
Doktora derecesini alabilmek için öğrenciler Özel Eğitim Programı derslerinin tamamımı başarı ile tamamlamak zorundadırlar. Öğrenciler teorik derslerin yanı sıra üçüncü yılda doktora yeterlilik sınavını başarı ile tamamladıktan sonra doktora tezlerini de de tamamlanmaktadırlar.