GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Dersler - AKTS Kredileri - DOKTORA
1.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
AKTS Kredi Toplamı:30
2.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
AKTS Kredi Toplamı:30
3.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA YETERLİLİK + TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 30
AKTS Kredi Toplamı:30
4.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
5.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
6.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
7.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
8.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
DERSLER
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
4540001 Disiplinler Arası Alan Olarak Edebiyat Eğitimi Seçmeli
0+0+3
7.5
4540002 Edebiyat Öğretim Yaklaşım ve Yöntemleri Seçmeli
0+0+3
7.5
4540003 Sözlük Bilimİ Seçmeli
0+0+3
7.5
4540004 Türk Dilinin Kaynakları Seçmeli
0+0+3
7.5
4540005 Âşık Şiiri İncelemeleri Seçmeli
0+0+3
7.5
4540006 Halk Edebiyatı Anlatım Türleri Seçmeli
0+0+3
7.5
4540007 Halk Şiirinde Türkü Geleneği Seçmeli
0+0+3
7.5
4540008 Mitoloji Seçmeli
0+0+3
7.5
4540009 Türk Destanları ve Destan İncelemeleri Seçmeli
0+0+3
7.5
4540010 Türk Dünyası Halk Edebiyatı Seçmeli
0+0+3
7.5
4540011 Türk Tasavvuf Edebiyatı Metin İncelemeleri Seçmeli
0+0+3
7.5
4540012 Türk Tasavvuf Edebiyatının Kaynakları Seçmeli
0+0+3
7.5
4540014  Türk Dili Eğitiminde Teknik, Yöntem ve Araçlar Seçmeli
0+0+3
7.5
4540015  Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları ve Problemleri Seçmeli
0+0+3
7.5
4540016 Gazel İncelemeleri Seçmeli
0+0+3
7.5
4540017  Eski Türk Edebiyatında Şiir İncelemeleri Seçmeli
0+0+3
7.5
4540018  Edebiyat Kuramları Seçmeli
0+0+3
7.5
4540019  Metin Yazarlığı ve Edebî Eleştiri Seçmeli
0+0+3
7.5
4540020  Poetikalar Seçmeli
0+0+3
7.5
4540021  Tiyatro ve Edebiyat Seçmeli
0+0+3
7.5
4540022 Türk Dünyası Efsane Araştırmaları Seçmeli
0+0+3
7.5
4540810 UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli
0+0+3
15
4540820 Tez Dönemi Seçmeli
0+0+0
15