GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Bölüm Bşk. ve AKTS Koord.
Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Mustafa YEL
AKTS Koordinatörü: Arş.Gör. Dr. Osman ÇİMEN