GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- - Erken çocuklukta yaratıcılığın en üst seviyede gelişimini, çocukların fiziksel ve psikolojik sağlığını, sınıf üyelerinin karşılıklı saygı, anlayış, ve dayanışma çerçevesinde iletişime geçmesini destekleyen sınıf ortamları yapılandırmayı öğrenir. - Erken çocuklukta gelişim ve öğrenmeyi bu alanla ilgili güncel akademik literatür bilgisini kullanarak destekler. - Erken çocuklukta gelişim ve öğrenmeyi bu alanla ilgili güncel akademik literatür bilgisini kullanarak destekler
- - Erken çocukluk eğitimi ile ilgili politika ve programları inceler, yorumlar ve katkıda bulunur. - Erken çocuklukta yaratıcılığın en üst seviyede gelişimini, çocukların fiziksel ve psikolojik sağlığını, sınıf üyelerinin karşılıklı saygı, anlayış ve dayanışma çerçevesinde iletişime geçmesini destekleyen sınıf ortamları yapılandırmayı öğrenir. - Erken çocuklukta yaratıcılığın en üst seviyede gelişimini, çocukların fiziksel ve psikolojik sağlığını, sınıf üyelerinin karşılıklı saygı, anlayış ve dayanışma çerçevesinde iletişime geçmesini destekleyen sınıf ortamları yapılandırmayı öğrenir.
- - Erken çocukluk eğitimindeki sorunları nitel ve nicel yöntemlerden yararlanarak bilimsel açıdan inceler. - Erken çocukluk eğitimi ile ilgili politika ve programları inceler, yorumlar ve geliştirir
- - Erken çocukluk eğitimi ile ilgili sorunlarda bilimsel ve etik konuları dikkate alarak bağımsız olarak araştırma yapar. - Erken çocukluk eğitimi ile ilgili bilgileri disiplinlerarası çalışmalar açısından değerlendirir ve çalışmalarında uygular.
- Erken çocukluk eğitimi ile ilgili sorunlarda bilimsel ve etik konuları dikkate alarak bağımsız olarak araştırma yapar.
- Toplumun bütün kesimlerinden gelen çocukların gelişim ve öğrenme gereksinimlerini destekleyen her çocuk ve toplumsal kesime duyarlı eğitim programları hazırlar, uygular, ve var olan programları gözden geçirerek uygunluğu açısından değerlendirir.
- Sınıfta çocuk gelişimi ve öğrenmesi üzerine var olan teorik yaklaşımlar, stratejiler, ve araçlar hakkındaki bilgisini çocukların bireysel gelişim seyirlerini destekleyecek şekilde kullanır.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- - Erken çocuklukta yaratıcılığın en üst seviyede gelişimini, çocukların fiziksel ve psikolojik sağlığını, sınıf üyelerinin karşılıklı saygı, anlayış, ve dayanışma çerçevesinde iletişime geçmesini destekleyen sınıf ortamları yapılandırmayı öğrenir. - Erken çocuklukta gelişim ve öğrenmeyi bu alanla ilgili güncel akademik literatür bilgisini kullanarak destekler. - Erken çocuklukta gelişim ve öğrenmeyi bu alanla ilgili güncel akademik literatür bilgisini kullanarak destekler
- - Çocuğun gelişim ve öğrenmesini destekleyen sınıf ortamının nasıl yapılandırılacağıyla ilgili var olan uygulamaları sorgulayan eleştirel bir yaklaşım geliştirir ve bu eleştirel yaklaşım neticesinde yeni uygulama ortamları geliştirerek, etkinliğini sistematik yollarla değerlendirir.
- - Ailesel ve kültürel farklılıkların eğitim surecine ve öğrenci başarısına etkileriyle ilgili araştırmaları takip eder, yorumlar ve okul sınıflarındaki eğitim uygulamalarını sorgular.
- - Erken çocukluk eğitimi ile ilgili aynı ya da farklı konularda lisans ve yüksek lisans düzeyinde edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
- - Erken çocukluk eğitimindeki sorunları nitel ve nicel yöntemlerden yararlanarak bilimsel açıdan inceler. - Erken çocukluk eğitimi ile ilgili politika ve programları inceler, yorumlar ve geliştirir
- - Erken çocukluk eğitimi ile ilgili sorunlarda bilimsel ve etik konuları dikkate alarak bağımsız olarak araştırma yapar. - Erken çocukluk eğitimi ile ilgili bilgileri disiplinlerarası çalışmalar açısından değerlendirir ve çalışmalarında uygular.
- - Çocuklar ve aileleriyle olumlu, samimi ve destekleyici yaklaşımlar çerçevesinde ilişkiler kurar. - Kendi kendisinin eğitim-öğretim uygulamalarını yansıtıcı, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmeye almayı öğrenir. - Erken çocukluk eğitiminin alan konularında içerik ve temel kavramları çocukların gelişimsel düzeylerine uyarlamayı ve çocukların araştırma-sorgulama alışkanlıkları geliştirmesini desteklemeyi öğrenir.
- Erken çocukluk eğitimi ile ilgili sorunlarda bilimsel ve etik konuları dikkate alarak bağımsız olarak araştırma yapar.
- Çocuklar ve aileleriyle olumlu, samimi ve destekleyici yaklaşımlar çerçevesinde ilişkiler kurar.
- Erken çocukluk eğitiminin alan konularında içerik ve temel kavramları çocukların gelişimsel düzeylerine uyarlamayı, ve çocukların araştırma-sorgulama alışkanlıkları geliştirmesini desteklemeyi öğrenir.
- Okul öncesi eğitim merkezlerinde etkili disiplin ve grup kontrol teknik ve stratejilerini belirler, açıklar, ve uygun (yapıcı) bir şekilde kullanmayı öğrenir.
- Toplumun bütün kesimlerinden gelen çocukların gelişim ve öğrenme gereksinimlerini destekleyen her çocuk ve toplumsal kesime duyarlı eğitim programları hazırlar, uygular, ve var olan programları gözden geçirerek uygunluğu açısından değerlendirir.
- Sınıfta çocuk gelişimi ve öğrenmesi üzerine var olan teorik yaklaşımlar, stratejiler, ve araçlar hakkındaki bilgisini çocukların bireysel gelişim seyirlerini destekleyecek şekilde kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- - Erken çocuklukta gelişim ve öğrenmeyi destekleyecek alan bilgisinin sınırlarını genişletecek araştırmalar okur, yorumlar ve alana katkıda bulunmak için araştırma yapar. - Erken çocuklukta gelişim ve öğrenmeyi destekleyecek alan bilgisinin sınırlarını genişletecek araştırmalar okur, yorumlar ve alana katkıda bulunur. - Erken çocuklukta gelişim ve öğrenmeyi destekleyecek alan bilgisinin sınırlarını genişletecek araştırmalar okur, yorumlar ve alana katkıda bulunur
- - Çocuğun gelişim ve öğrenmesini destekleyen sınıf ortamının nasıl yapılandırılacağıyla ilgili var olan uygulamaları sorgulayan eleştirel bir yaklaşım geliştirir ve bu eleştirel yaklaşım neticesinde yeni uygulama ortamları geliştirerek, etkinliğini sistematik yollarla değerlendirir.
- - Erken çocukluk eğitimi ile ilgili aynı ya da farklı konularda lisans ve yüksek lisans düzeyinde edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
- - Erken çocukluk eğitimi ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmaları takip eder ve katkıda bulunur
- - Ailesel ve kültürel benzerlik ve farklılıkların bireylerin eğitim çıktılarına(başarılarına) etkileri konusundaki literatürü de dikkate alarak okul, aile ve toplumsal çevre arasındaki ilişkileri güçlendirir.
- - Erken çocukluk eğitimindeki sorunları nitel ve nicel yöntemlerden yararlanarak bilimsel açıdan inceler. - Erken çocukluk eğitimi ile ilgili politika ve programları inceler, yorumlar ve geliştirir
- - Erken çocukluk eğitimi ile ilgili sorunlarda bilimsel ve etik konuları dikkate alarak bağımsız olarak araştırma yapar. - Erken çocukluk eğitimi ile ilgili bilgileri disiplinlerarası çalışmalar açısından değerlendirir ve çalışmalarında uygular.
- Erken çocukluk eğitimi ile ilgili sorunlarda bilimsel ve etik konuları dikkate alarak bağımsız olarak araştırma yapar.
- Kendi kendisinin eğitim-öğretim uygulamalarını yansıtacağı eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmeye almayı öğrenir.
- Okul öncesi eğitim merkezlerinde etkili disiplin ve grup kontrol teknik ve stratejilerini belirler, açıklar, ve uygun (yapıcı) bir şekilde kullanmayı öğrenir.
Öğrenme Yetkinliği
- - Erken çocuklukta yaratıcılığın en üst seviyede gelişimini, çocukların fiziksel ve psikolojik sağlığını, sınıf üyelerinin karşılıklı saygı, anlayış, ve dayanışma çerçevesinde iletişime geçmesini destekleyen sınıf ortamları yapılandırmayı öğrenir. - Erken çocuklukta gelişim ve öğrenmeyi bu alanla ilgili güncel akademik literatür bilgisini kullanarak destekler. - Erken çocuklukta gelişim ve öğrenmeyi bu alanla ilgili güncel akademik literatür bilgisini kullanarak destekler
- - Erken çocuklukta gelişim ve öğrenmeyi destekleyecek alan bilgisinin sınırlarını genişletecek araştırmalar okur, yorumlar ve alana katkıda bulunmak için araştırma yapar. - Erken çocuklukta gelişim ve öğrenmeyi destekleyecek alan bilgisinin sınırlarını genişletecek araştırmalar okur, yorumlar ve alana katkıda bulunur. - Erken çocuklukta gelişim ve öğrenmeyi destekleyecek alan bilgisinin sınırlarını genişletecek araştırmalar okur, yorumlar ve alana katkıda bulunur
- - Erken çocukluk eğitimi ile ilgili politika ve programları inceler, yorumlar ve katkıda bulunur. - Erken çocuklukta yaratıcılığın en üst seviyede gelişimini, çocukların fiziksel ve psikolojik sağlığını, sınıf üyelerinin karşılıklı saygı, anlayış ve dayanışma çerçevesinde iletişime geçmesini destekleyen sınıf ortamları yapılandırmayı öğrenir. - Erken çocuklukta yaratıcılığın en üst seviyede gelişimini, çocukların fiziksel ve psikolojik sağlığını, sınıf üyelerinin karşılıklı saygı, anlayış ve dayanışma çerçevesinde iletişime geçmesini destekleyen sınıf ortamları yapılandırmayı öğrenir.
- - Ailesel ve kültürel farklılıkların eğitim surecine ve öğrenci başarısına etkileriyle ilgili araştırmaları takip eder, yorumlar ve okul sınıflarındaki eğitim uygulamalarını sorgular.
- - Erken çocukluk eğitimi ile ilgili aynı ya da farklı konularda lisans ve yüksek lisans düzeyinde edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
- - Erken çocukluk eğitimi ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmaları takip eder ve katkıda bulunur
- - Çocuklar ve aileleriyle olumlu, samimi ve destekleyici yaklaşımlar çerçevesinde ilişkiler kurar. - Kendi kendisinin eğitim-öğretim uygulamalarını yansıtıcı, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmeye almayı öğrenir. - Erken çocukluk eğitiminin alan konularında içerik ve temel kavramları çocukların gelişimsel düzeylerine uyarlamayı ve çocukların araştırma-sorgulama alışkanlıkları geliştirmesini desteklemeyi öğrenir.
- Kendi kendisinin eğitim-öğretim uygulamalarını yansıtacağı eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmeye almayı öğrenir.
- Okul öncesi eğitim merkezlerinde etkili disiplin ve grup kontrol teknik ve stratejilerini belirler, açıklar, ve uygun (yapıcı) bir şekilde kullanmayı öğrenir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- - Erken çocukluk eğitimi ile ilgili politika ve programları inceler, yorumlar ve katkıda bulunur. - Erken çocuklukta yaratıcılığın en üst seviyede gelişimini, çocukların fiziksel ve psikolojik sağlığını, sınıf üyelerinin karşılıklı saygı, anlayış ve dayanışma çerçevesinde iletişime geçmesini destekleyen sınıf ortamları yapılandırmayı öğrenir. - Erken çocuklukta yaratıcılığın en üst seviyede gelişimini, çocukların fiziksel ve psikolojik sağlığını, sınıf üyelerinin karşılıklı saygı, anlayış ve dayanışma çerçevesinde iletişime geçmesini destekleyen sınıf ortamları yapılandırmayı öğrenir.
- - Çocuğun gelişim ve öğrenmesini destekleyen sınıf ortamının nasıl yapılandırılacağıyla ilgili var olan uygulamaları sorgulayan eleştirel bir yaklaşım geliştirir ve bu eleştirel yaklaşım neticesinde yeni uygulama ortamları geliştirerek, etkinliğini sistematik yollarla değerlendirir.
- - Ailesel ve kültürel benzerlik ve farklılıkların bireylerin eğitim çıktılarına(başarılarına) etkileri konusundaki literatürü de dikkate alarak okul, aile ve toplumsal çevre arasındaki ilişkileri güçlendirir.
- Çocuklar ve aileleriyle olumlu, samimi ve destekleyici yaklaşımlar çerçevesinde ilişkiler kurar.
- Erken çocukluk eğitiminin alan konularında içerik ve temel kavramları çocukların gelişimsel düzeylerine uyarlamayı, ve çocukların araştırma-sorgulama alışkanlıkları geliştirmesini desteklemeyi öğrenir.
- Okul öncesi eğitim merkezlerinde etkili disiplin ve grup kontrol teknik ve stratejilerini belirler, açıklar, ve uygun (yapıcı) bir şekilde kullanmayı öğrenir.
- Toplumun bütün kesimlerinden gelen çocukların gelişim ve öğrenme gereksinimlerini destekleyen her çocuk ve toplumsal kesime duyarlı eğitim programları hazırlar, uygular, ve var olan programları gözden geçirerek uygunluğu açısından değerlendirir.
Alana Özgü Yetkinlik
- - Erken çocuklukta gelişim ve öğrenmeyi destekleyecek alan bilgisinin sınırlarını genişletecek araştırmalar okur, yorumlar ve alana katkıda bulunmak için araştırma yapar. - Erken çocuklukta gelişim ve öğrenmeyi destekleyecek alan bilgisinin sınırlarını genişletecek araştırmalar okur, yorumlar ve alana katkıda bulunur. - Erken çocuklukta gelişim ve öğrenmeyi destekleyecek alan bilgisinin sınırlarını genişletecek araştırmalar okur, yorumlar ve alana katkıda bulunur
- - Çocuğun gelişim ve öğrenmesini destekleyen sınıf ortamının nasıl yapılandırılacağıyla ilgili var olan uygulamaları sorgulayan eleştirel bir yaklaşım geliştirir ve bu eleştirel yaklaşım neticesinde yeni uygulama ortamları geliştirerek, etkinliğini sistematik yollarla değerlendirir.
- - Erken çocukluk eğitimi ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmaları takip eder ve katkıda bulunur
- - Erken çocukluk eğitimindeki sorunları nitel ve nicel yöntemlerden yararlanarak bilimsel açıdan inceler. - Erken çocukluk eğitimi ile ilgili politika ve programları inceler, yorumlar ve geliştirir
- - Çocuklar ve aileleriyle olumlu, samimi ve destekleyici yaklaşımlar çerçevesinde ilişkiler kurar. - Kendi kendisinin eğitim-öğretim uygulamalarını yansıtıcı, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmeye almayı öğrenir. - Erken çocukluk eğitiminin alan konularında içerik ve temel kavramları çocukların gelişimsel düzeylerine uyarlamayı ve çocukların araştırma-sorgulama alışkanlıkları geliştirmesini desteklemeyi öğrenir.
- Erken çocukluk eğitimi ile ilgili sorunlarda bilimsel ve etik konuları dikkate alarak bağımsız olarak araştırma yapar.
- Çocuklar ve aileleriyle olumlu, samimi ve destekleyici yaklaşımlar çerçevesinde ilişkiler kurar.
- Erken çocukluk eğitiminin alan konularında içerik ve temel kavramları çocukların gelişimsel düzeylerine uyarlamayı, ve çocukların araştırma-sorgulama alışkanlıkları geliştirmesini desteklemeyi öğrenir.
- Toplumun bütün kesimlerinden gelen çocukların gelişim ve öğrenme gereksinimlerini destekleyen her çocuk ve toplumsal kesime duyarlı eğitim programları hazırlar, uygular, ve var olan programları gözden geçirerek uygunluğu açısından değerlendirir.
- Sınıfta çocuk gelişimi ve öğrenmesi üzerine var olan teorik yaklaşımlar, stratejiler, ve araçlar hakkındaki bilgisini çocukların bireysel gelişim seyirlerini destekleyecek şekilde kullanır.