GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili

Okulöncesi eğitimi doktora programının amacı, öğrencileri daha kapsamlı bilgilerledonatmak ve ileri düzey bilimsel araştırmalar yapmasını sağlamaktır. Bu program okul öncesieğitimi alanında hizmet veren eğitimcilerin niteliğini artırmayı, alanındadonanımlı eğitimciler yetiştirmeyi, eğitimcilerin profesyonel gelişimlerinekatkıda bulunmayı hedefleyen bir programdır. Ayrıca, alanda daha yetkin,derinlemesine bilgi sahibi kişiler yetiştirmek, alana bilimsel bilgikazandırmak, bilim üretmek ve bilgiyi yaymak, okul öncesi dönem çocuklarının ailelerine ile okul öncesi eğitimcilererehber olacak bilimsel çalışmalar yapmak, araştırma sonuçlarını bilimseltoplantılarda tartışmak ve böylece okul öncesi eğitimin gelişmesine katkıdabulunmak programın öncelikli amacıdır.

Programdaöğrencilerin ilgi alanlarına göre tercih edebilecekleri pek çok seçmeli dersalternatifi bulunmaktadır. Öğrenciler kredi kotasının yeterli olduğu ölçüde,bir dönem içerisinde istedikleri kadar ders alabilirler. Ayrıca program, gereküniversite içerisinde gerekse başka üniversitelerdeki başka bilim dallarındaders almaya imkan vermektedir. Ancak farklı bir bilim dalı ya da üniversitedenalınan dersin mezuniyet için tamamlanması gereken krediye sayılıp sayılmayacağıbölüm yönetim kurulu kararı ile belirlenmektedir.

 Çalışma Şekli: Tam zamanlı