GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Dersler - AKTS Kredileri - DOKTORA
1.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
AKTS Kredi Toplamı:30
2.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
AKTS Kredi Toplamı:30
3.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA YETERLİLİK + TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 30
AKTS Kredi Toplamı:30
4.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
5.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
6.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
7.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
8.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
DERSLER
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
4380101 Okul Öncesi Eğitim Ortamlarının Düzenlenmesi (Z) Zorunlu
0+0+3
7.5
4380102 Okul Öncesinde Etkin Öğrenme Yöntemleri (Z) Zorunlu
0+0+3
7.5
4380201 Erken Çocukluk Eğitim Araştırmaları (Z) Zorunlu
0+0+3
7.5
4380202 Erken Çocuklukta Yeni Yaklaşımlar (Z) Zorunlu
0+0+3
7.5
4380399 Seminer (Z) Zorunlu
0+0+0
22.5
4380001 Erken Çocukluk Eğitim Araştırmaları Seçmeli
0+0+3
7.5
4380002 Erken Çocuklukta Yeni Yaklaşımlar Seçmeli
0+0+3
7.5
4380003 Okul Öncesi Eğitim Ortamlarının Düzenlenmesi Seçmeli
0+0+3
7.5
4380004 Okul Öncesinde Etkin Öğrenme Yöntemleri Seçmeli
0+0+3
7.5
4380005 Seminer Seçmeli
0+0+3
22.5
4380006 Montesorri Eğitimi Seçmeli
0+0+3
7.5
4380007 Üstün Yetenekli Çocuklar İçin Eğitimsel Uygulamalar Seçmeli
0+0+3
7.5
4380008 Erken Çocukluk Eğitiminde Nitel Araştırmalar Seçmeli
0+0+3
7.5
4380009 Erken Çocuklukta Dil Eğitim Programları Seçmeli
0+0+3
7.5
4380010 Okul Öncesi Eğitimde Yeniden Kavramsallaştırma Seçmeli
0+0+3
7.5
4380011 İleri Eğitsel Oyun Kurgulama Yöntemleri Seçmeli
0+0+3
7.5
4380012 Okul Öncesi Dönemde Aile Danışmanlığı Seçmeli
0+0+3
7.5
4380013 Toplumsal Değişme Sürecinde Çocuk Seçmeli
0+0+3
7.5
4380014 Okul Öncesi Dönemde Aile Danışmanlığı Hizmeti Seçmeli
0+0+3
7.5
4380015 Erken Çocuklukta Motivasyon Eğitimi Seçmeli
0+0+3
7.5
4380017 Erken Çocuklukta Duygusal Yeterlilik ve Yılmazlık Gelişimi Seçmeli
0+0+3
8
4380018 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Aile Çalışmaları Seçmeli
0+0+3
8
4380019 Aile Katılımında Eğitimsel Uygulamalar Seçmeli
0+0+3
8
4380020 Çocuk Yayın ve Yayımlarında Sübliminal Mesajlar Seçmeli
0+0+3
8
4380021 Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Seçmeli
0+0+3
8
4380103 Tarihsel Süreçte Çocuk Kavramı Seçmeli
0+0+3
7.5
4380104 Çok Kültürlü Çocuklarda Eğitim Seçmeli
0+0+3
7.5
4380105 Öğrenme Kuramları Seçmeli
0+0+3
7.5
4380106 Erken Müdahale Yaklaşımları Seçmeli
0+0+3
7.5
4380107 Türk Hukuk Sisteminde Çocuk Hakları Seçmeli
0+0+3
7.5
4380108 Çocuk Aile ve İletişim Seçmeli
0+0+3
7.5
4380203 Okul Öncesinde Değerler Eğitimi Seçmeli
0+0+3
7.5
4380204 Öğretim Kuramları Seçmeli
0+0+3
7.5
4380205 Okul Öncesinde Eğitim Durumu Planlama Seçmeli
0+0+3
7.5
4380206 Okul Öncesinde Yaşam Becerileri Eğitimi Seçmeli
0+0+3
7.5
4380207 Erken Çocukluk Döneminde Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi Seçmeli
0+0+3
7.5
4380208 Çocuk ve Resim Seçmeli
0+0+3
7.5
4380810 UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli
0+0+3
7.5
4380820 Tez Dönemi Seçmeli
0+0+0
60
4380830 Yeterlilik Dönemi Seçmeli
0+0+0
30