GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Profili
Resim-İş Eğitimi Ana BilimDalında 5 profesör, 3 doçent, 9 yardımcı doçent, 7 öğretim görevlisi,1 okutmanve 9 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Eğitim Bilimleri Enstitüsübünyesinde açılan Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora programıbulunmaktadır. Her dönem 15 Yüksek lisans ve 5 Doktora öğrencisi kabuledilmektedir. 

Resim-İş Eğitimi BilimDalı'nın amacı, sanat eğitimi ve öğretimi konularında lisans düzeyinde edindikleri bilgi ve becerileri akademik boyutta ele almaktır.Dört dönem süren yüksek lisans programına başlamadan önce bir yüksek lisans giriş sınavını başarıyla tamamlamak gereklidir

.