GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4210013-Eleştirel Düşünme ve Yazma
4
5
5
5
4
5
4
5
5
5
5
4210014-Sanat Eğitimi ve Eğitsel Eleştiri Yöntemleri
3
5
5
5
4
5
5
5
4
5
5
4210017-Sanat Tarihi ve Eğitim
4
4
4
5
0
5
4
4
4
4
4
4210018-Özgün Baskı Resimde Çağdaş Yorum I
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4210019-Türk ve Dünya Müzeleri Eğitim Programları
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4210021-Türk Dokuma Sanatı ve Tasar Özellikleri
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4210024-Görsel Sanatlar Eğitiminde Mizahın Yeri ve Kaynakları
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4210026-Çağdaş Sanat ve Metamorfik Düşünme
4
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
4210029-Kültür Politikaları
4
3
4
3
3
3
3
4
5
5
5
4210031-Tasarımda Yeni Yaklaşımlar
3
4
4
4
5
5
5
4
4
5
0
4310030-Sanat ve Toplum İlişkileri
3
4
4
4
5
5
5
4
4
5
0
İlişkili ders sayısı / 11 111111111011111111119
İlişki ağırlığı 4550505146535151515444
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir