GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalında 5 profesör, 3 doçent, 9 yardımcı doçent, 7 öğretim görevlisi,1 okutman ve 9 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora programı bulunmaktadır. Her dönem Yüksek lisans ve 5 Doktora öğrencisi kabul edilmektedir. Üniversitemiz öğrencileri, farklı üniversitelerden gelen öğrenciler ve araştırma görevlileri lisansüstü eğitim alabilmektedir.