GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Önceki Öğrenmenin Tanınması
Eğitim Yönetimi alanında yüksek lisans derecesine sahip olması gerekmektedir.